Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Under utbytesstudierna

Om ändringar sker i förhållande till det ursprungligt upprättade ”Learning agreement befor mobility” ska studenten kontakta internationella kontaktpersonen. Studenten utför planerade examinationer. Studenten håller god kontakt med personer på odontologiska institutionen och kurskamrater.

 • 1. Learning agreement during mobility

  Om ändringar sker i förhållande till det ursprungligt upprättade "Learning agreement befor mobility" så måste "Learning agreement during mobility" fyllas i av studenten tillsammans med internationella kontaktpersonen på institutionen för odontologi. Dokumentet ska vara korrekt ifyllt och komplett med underskrifter innan studenten laddar upp det på Cambro i inlämningsmappen.

  Fäll ihop
 • 2. Tentamen

  Tandläkarprogrammet:

  • Tentamen i Parodontal kirurgi
  • Tentamen i Endodonti

  Tentorna skriver studenten på plats på värduniversitetet vid samma tidpunkt som kurskamraterna i Umeå skriver.

  Fäll ihop
 • 3. Andra examinerande moment

  Tandläkarprogrammet:

  • Examinerande moment i Vetenskapliga metoder
  • Examinerande moment i Ortodonti

  Förmedlas av kursgivare till studenten att utföra.

  Fäll ihop
 • 4. Utlandsstudier

  Studenten håller kontakt med sin kurs på hemmaplan för att ta del av vad som sker i undervisningen hemma i Umeå. Studenten dokumenterar noggrant sina studier och vistelse vid värduniversitetet. Vid behov kontaktar studenten institutionen för odontologi, lämpligen internationella kontaktpersonen eller studieadministratör.

  Fäll ihop
 • 5 . Hemresa

  Tidpunkt för hemresa meddelas till internationella kontaktpersonen.

  Fäll ihop