Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 5 maj 2021)

printicon

Kliniskt träningscentrum

vid Umeå universitet

På Campus Umeå heter vårt nya (ht 2020) träningscentrum Clinicum Betula och i Skellefteå och Örnsköldsvik kallas de KTC. Vid institutionens träningscentrum får du lärarledd undervisning och även möjlighet att självständigt träna praktiska moment som ingår i din utbildning. Till exempel pulspalpation och blodtrycksmätning, venprovtagning, sätta perifer venkateter och simulera omvårdnadssituationer där bedömning, beslut om och genomförande av åtgärder tränas.

Fokus är färdighetsträning vilket innebär att du får bekanta dig med och lära dig att hantera utrustning. Övningarna baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet och tanken är att du här får möjlighet att omsätta teori i praktiska övningar på olika sätt.

Öva och pröva

Ledorden för våra träningscentrum är "öva och pröva" vilket innebär att du har möjlighet att öva upp din färdighet och testa dina kunskaper i praktiska utföranden. Målet är att du ska känna dig trygg med vanligt förekommande moment som ingår i sjuksköterskans arbetsuppgifter för att senare under handledning träna vidare under verksamhetsförlagd utbildning.

Covid-19 riktlinjer

Idag (201104) har Region Västerbotten gått ut med nya riktlinjer gällande användning av munskydd i patientnära situationer.

Gällande praktisk färdighetsträning på Clinicum Betula/KTC gäller Region Västerbottens riktlinjer. I detta sammanhang är det också ytterst viktigt att fortsätta att följa riktlinjerna som tidigare:

  • God följsamhet till basala hygienrutiner är grunden för att minska smittspridning.
  • Noggrann handdesinfektion mellan arbetsmoment.
  • Håll fortsatt avstånd till andra när det är möjligt – även när du bär munskydd.
  • Stanna hemma om du är sjuk.


Här hittar du mer information riktad till dig som är student på Umeå universitet om COVID-19.

Pedagogisk grundsyn

Institutionens pedagogiska grundsyn är att individen/studenten själv skapar och konstruerar kunskap utifrån erfarenheter och upplevelser i interaktion med omvärlden.

Detta skapande förutsätter att det ges möjlighet till ett aktivt kunskapssökande där innehållet i kurserna stödjer och inspirerar studenternas lärande. Undervisningen ska förstärka det egna initiativet, att skapa sin egen kunskap genom delaktighet och ökat engagemang i olika lärprocesser.

Lärarens roll är att skapa en kreativ inlärningsmiljö som kännetecknas av undervisning som stimulerar till att vilja söka kunskap och som tydliggör vad som krävs av studenten.

En förtroendefull relation mellan lärare och student, där studentens erfarenheter och tidigare kunskap beaktas, är värdefull för att stödja studentens lärande mot att uppnå förväntade studieresultat.