Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

VFU Avancerad nivå

VFU är i huvudsak förlagd till olika enheter inom Västerbotten, Norrbotten, Västernorrlands län. Platser finns på olika orter inom länen vilket kan innebära en del resor och boende på annan ort.
Du kan till kursansvarig lärare i programmet, efterfråga möjlighet att genomföra din praktik på hemorten. Det går inte att garantera att du kan göra det utan kommer i stället att erbjudas plats inom ovanstående områden där Inst. för Omvårdnad har avtal om VFU platser.
Kontaktperson på avancerad nivå för respektive program är kursansvarig i kursen där VFU ges.