Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Examinationstillfällen och salstentamen

Här hittar du dels information om examinationstillfällen på kurserna Pedagogik A och Pedagogik B och dels information gällande salstentamen, om en sådan ingår, för samtliga kurser där Pedagogiska institutionen har kursansvar.

Examinationstillfällen

Pedagogik A & Pedagogik B

Kursens tre första examinationstillfällen
Första och andra examinationstillfället äger rum under terminen du läser kursen. Tredje examinationstillfället äger rum nästkommande termin och du hittar information och lämnar in uppgifter som vanligt på samma kursplattform som när du läste.

Efter tredje examinationstillfället
Ifall det tredje examinationstillfället har passerat och du fortfarande inte är klar med kursen följer du stegen nedan.

1. Vad har jag kvar på momentet?
Börja med att ta reda på vilka examinerande uppgifter du har kvar att lämna in på momentet. All information om kursen och dina resultat hittar du på plattformen: https://studera.pedag.umu.se/

Logga in med ditt Umu-id på kursplattformen och klicka på den termin och den kurs som du var antagen på.

Klicka på ditt namn i övre högra hörnet och sedan på "Mina betyg". Där ser du en översikt över vilka uppgifter som är avklarade och vilka som kvarstår.

Film som visar hur du kan hitta dina betyg

Läste du innan hösten 2014?
Du som läste vårterminen 2014 eller tidigare ska kontakta info@pedag.umu.se. Ange fullständigt namn, personnummer, kurs samt vilken termin du läste.

2. Anmälan
När du fått en bild av vad du har kvar att göra på kursen ska du anmäla detta på länken nedan.

Länk till anmälan

Om du vill ha hjälp med att planera dina studier är du alltid välkommen att kontakta din studievägledare på info@pedag.umu.se.

Följ stegen ovan innan du kontaktar studievägledningen för att studievägledaren ska få en överblick över vad du har kvar att göra.

3. Efter anmälan
När anmälan kommit in till oss på institutionen kommer ditt ärende att hanteras och du får mer info om hur du går vidare för att lämna in din/a examination/-er. Bedömning sker ej löpande, utan vid bestämda examinationstillfällen.

Uppsatskurser

 

HR-arbete i teori och praktik I och II

 

 

Salstentamen

Regler och anmälan till tentamen

Universitetets generella regler vid tentamen

Anmälan
Vid det första tentamenstillfället anmäler institutionen samtliga registrerade studenter på kursen. Har du inte fått godkänt eller inte deltagit vid det ordinarie tentamenstillfället, så måste du anmäla dig till omtentamen. Det gör du via studentwebben.

OBS! Anmäl dig endast till omtentamen om du inte fått godkänt eller inte deltagit vid det ordinarie tentamenstillfället!

Särskilt stöd
Har du fått ett beslut, från samordnare för studenter med funktionsnedsättning, om särskilda hjälpmedel vid tentamen, så ska det meddelas kursansvarig lärare senast 10 arbetsdagar för tentamenstillfället.

Hämta din tentamen
Har du fått besked av din lärare om att du kan hämta din rättade salstentamen i Pedagogiska institutionens Studentreception, så är det till plan 3 i Beteendevetarhuset du ska gå. Studentreceptionen ligger i korridor F rum 302.

Ta med dig id-handling och koden på din tentamen.