Hoppa direkt till innehållet
printicon

Utbytesstudier

Som utbytesstudent spenderar du en termin eller ett läsår vid ett av Umeå universitets partneruniversitet runt om i världen. Du betalar inte studieavgift till det utländska lärosätet och du kan ansöka om att få dina studier tillgodoräknade i din utbildning.

Vart kan du åka?

Vart du kan åka beror på vad du studerar här vid Umeå universitet. Det finns utbytesavtal som är direkt kopplade till Institutionen för psykologi och det finns universitetsövergripande avtal som är öppna för nästan alla studenter.

Institutionens avtal

Vi har egna Erasmus/Socrates-avtal med följande universitet
Università degli studi di Padova, Italien
Università degli studi di Parma, Italien
Università degli studi di Torino, Italien
Université de Lorraine, Frankrike
Istanbul Bilgi University, Turkiet
University of Zürich, Schweiz
Julius-Maximilians-Universität, Würzburg, Tyskland
Justus Liebig Univärsität, Giessen, Tyskland
University of Potsdam, Tyskland
Nottingham Trent University, Nottingham, England
Radboud University, Nijmegen, Nederländerna

Vi har även avtal här
Southern Cross University, Australien

Fakultetens avtal

För psykologistuderande finns också ett fakultetsavtal
Ryerson University, Toronto, Canada. (1 plats/termin)

Universitetsövergripande utbytesplatser

Avtalsdatabasen

Hur ansöker du?

Beroende på vilket utbytesavtal du ansöker till finns det olika ansökningsförfaranden. Här finns information om hur du ansöker till institutionens utbytesplatser. Om du vill söka till universitetsövergripande utbytesplatser lämnar du in en ansökan till International Office.

Gör en ansökan till Institutionen för psykologi

Ansökan om utbytesplats inom ramen för institutionens avtal skall lämnas senast den 1 mars till institutionens internationella kontaktpersoner. Men ansökan kan även göras löpande under läsåret om det finns utbytesplatser kvar. Tänk noga igenom vart du vill åka och varför du vill åka just dit – det ökar dina chanser att göra en bra ansökan.


Ansökan om utbytesplats


Vill du veta mer?

Det är alltid bra att veta i förväg om det finns kurser som du vill och kan läsa vid det universitet du vill åka till. Kontakta institutionens studievägledare och/eller internationella kontaktperson för att få reda på hur du kan passa in dina utbytesstudier i din utbildning.

Fristående kurser

Som studerande vid Umeå universitet har du olika möjligheter att förlägga delar av din utbildning vid ett universitet utomlands. Du kan åka inom ramen för avtal som Erasmus, vilka handläggs av institutionerna, eller centrala och fakultetsanknutna avtal, vilka hanteras gemensamt för hela universitetet eller av respektive fakultet.

Om du vill studera på samma breddgrad som Sverige, till exempel Kanada, Island eller Ryssland, så kan North2North utbytesprogram vara något för dig. Vill du studera inom Norden kan du söka Nordplus-stipendier.

Du kan också åka som så kallad "Free Mover", då ordnar du allt på egen hand. Generellt gäller det att vara ute i god tid, att noggrant tänka igenom var du vill åka och att undersöka vilket kursutbud som finns vid det universitet som du vill åka till. Det är en hel del saker att tänka på och ordna med innan man reser; till exempel bostad, finansiering, försäkringar och intyg. Beroende på var du åker kan det behövas studentvisum och vaccinationer.

Kandidatprogram för kognitionsvetenskap

Som studerande vid Umeå universitet har du olika möjligheter att förlägga delar av din utbildning vid ett universitet utomlands. Antingen reser du inom något av universitetets avtal, eller som Free Mover, då du ordnar allt på egen hand. Om du är intresserad av att läsa utomlands under programmet, så kan termin 5 vara en lämplig tidsperiod.

Som student på kandidatprogrammet för kognitionsvetenskap kan du beviljas studieuppehåll med platsgaranti för utlandsstudier. Studieuppehåll med platsgaranti gäller oavsett om dina utlandsstudier kan tillgodoräknas vid hemkomsten eller inte, dock måste den studerande kunna styrka att denne antagits vid ett utländskt universitet eller motsvarande.

Masterprogram i kognitionsvetenskap

 

Psykologprogrammen

Som studerande vid Umeå universitet har du olika möjligheter att förlägga delar av din utbildning vid ett universitet utomlands. Antingen reser du inom något av universitetets avtal, eller som Free Mover då du ordnar allt på egen hand.

I första hand ska du läsa kurser som du kan tillgodoräkna vid hemkomsten. I de fall du inte hittar kurser att ekvivalera med kurserna på det psykologprogram som du går på kan utlandsstudier ändå bedrivas. Som student på psykologprogrammet kan du beviljas studieuppehåll med platsgaranti för utlandsstudier under en termin. På psykologprogrammet med inriktning mot idrott kan du beviljas studieuppehåll med platsgaranti för utlandsstudier under två terminer.

Studieuppehåll med platsgaranti gäller oavsett om dina utlandsstudier kan tillgodoräknas vid hemkomsten eller inte, dock måste den studerande kunna styrka att denne antagits vid ett utländskt universitet eller motsvarande. I de fall utlandsstudierna kan tillgodoräknas vid hemkomsten, kan utlandsvistelsen förlängas till mer än en respektive två terminer.

Psykoterapeutprogrammet

Se informationen om utlandsstudier på universitetets centrala sidor: Studera utomlands

Internationella kontaktpersoner

Psykologprogrammen

Kognitionsvetenskap och fristående kurser