Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 29 maj 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

VIKTIG INFORMATION OM CORONAVIRUS


VIKTIGT MEDDELANDE till alla på Medicinska fakulteten

Region Västerbotten har fattat beslut om att de av regionens medarbetare och studenter som i sitt arbete har direkt eller indirekt kontakt med patienter och som de senaste 14 dagarna varit i område med samhällsspridning av coronavirus (Kina, Sydkorea, Iran, Norra Italien och Österrikiska Tyrolen) ska avstängas från arbetet och VFU/klinisk praktik, även om de inte uppvisar symtom på sjukdom eller träffat någon med verifierad smitta.

Tiden för avstängning är 9 dagar. Beslutet gäller till den 20 mars.

Detta gäller således även Umeå universitets studenter som har VFU/klinisk praktik inom Västerbotten (gäller Region Västerbotten, privata vårdgivare och kommuner i Västerbotten).

Studenter med VFU/klinisk praktik inom övriga regioner uppmanas löpande hålla sig uppdaterade om dessa regioners beslut och rekommendationer. Så snart universitetet får information om sådana beslut/rekommendationer från övriga regioner inom Norra sjukvårdsregionen, kommer dessa att vidarebefordras till berörda studenter. Vid osäkerhet kan studenter alltid, oavsett region, vända sig till kursledning eller universitetslärare på aktuell studieort (eller till huvudhandledare eller handledare på orten) med frågor om respektive regions olika förhållningsregler. Alla studenter som vistats inom nämnda områden med samhällssmitta av coronavirus enligt ovan uppmanas ta sådan kontakt för att få information om vad som gäller i sin region.

Redan tidigare har Umeå universitet gått ut med följande rekommendationer till alla studenter som vi ber alla beakta:
Studenter som nyligen har vistats eller vistas i länder eller regioner där viruset sprids ska informera sin utbildningsansvarige om vistelsen när de kommer hem, även om de inte har symptom. De rekommenderas också att studera hemifrån under två veckors tid efter hemkomst till Sverige.

I tillägg till detta är nu alltså alla studenter med VFU/klinisk praktik i hälso- och sjukvård och äldreomsorg i Västerbotten med omedelbar verkan avstängda från VFU/klinisk praktik i 9 dagar om man inom 14 dagar vistats i berörda områden.

Särskilt angående resor i samband med VFU 


Umeå universitet har inte möjlighet att erbjuda alternativ VFU/klinisk praktik i Umeå till alla som har planerad VFU/klinisk praktik i övriga Norra sjukvårdsregionen. Resor till VFU/klinisk praktik i Norra sjukvårdsregionen betraktas därmed som nödvändiga inrikes resor. I dagsläget ser vi dessutom ingen ökad risk med resor inom Norra sjukvårdsregionen än att befinna sig i Umeå ur smittspridningssynpunkt. 

Är du berörd student på institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, kontakta via mail studierektor eller kursansvarig för mer information hur frånvaron ska kunna lösas på bästa sätt utbildningsmässigt. Universitetet kommer att göra allt vi kan för att underlätta för studenter att ta igen missade moment på bästa möjliga sätt.

 

För anställda

Följ informationen som läggs ut på intranätet