Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Information till våra studenter vid arbetsterapi

Den här sidan riktar sig till dig som är student hos oss och läser någon av våra kurser eller något av våra program.

Viktig information till våra studenter

Här hittar du viktig information till dig som är student hos oss, t.ex. blanketter, information om VFU

Arbetsterapeutprogrammet,
kurser och programutvärderingar

TERMIN 1

Arbetsterapi – meningsfull aktivitet och hälsa, 15 hp

Utveckling, motivation och lärande – beteendevetenskap i arbetsterapi, 15 hp.

TERMIN 2

Människans anatomi och fysiologi, 7,5 hp.

Arbetsterapi – processmodeller, 15 hp
Kursutvärdering

Hälsa, sjukdom och funktionsnedsättning 1, 7,5 hp

TERMIN 3

Arbetsterapi – professionellt resonemang 1, 12 hp

Hälsa, sjukdom och funktionsnedsättning 2, 6 hp

Arbetsterapi – professionellt resonemang 2, 12 hp

TERMIN 4

Rätten till aktivitet - folkhälsa och arbete ur ett samhällsperspektiv, 12 hp

Arbetsterapi - professionellt resonemang 3, 6 hp

Verksamhetsförlagd utbildning 1, 12 hp

TERMIN 5

Arbetsterapeuten som handledare, entreprenör och ledare, 7,5 hp

Forskningsmetodik - kvantitativ och kvalitativ metod, 7,5 hp

Arbetsterapi – examensarbete, 15 hp

TERMIN 6

Verksamhetsförlagd utbildning 2, 15 hp

Innovation och förändringsarbete i samverkan 15 hp

 

Programutvärdering, arbetsterapeutprogrammet

Läs mer om arbetsterapeutprogrammet

 

Masterprogrammet i arbetsterapi,
kurser

Kurser inom programmet

Vetenskaplig teori och metod (gemensam kurs arbetsterapi och fysioterapi) 15 hp

Klinisk tillämpning av arbetsterapeutiska teorier och modeller 15 hp
Kursutvärdering

Arbetsterapi - examensarbete 30 hp
Kursutvärdering

Evidensbaserad arbetsterapi

 

Läs mer om masterprogrammet i arbetsterapi

Arbetsförmåga och rehabilitering till arbetslivet, 7,5 hp

 

Vaccination innan praktik i hälso- och sjukvården

Studenter ska genomgå hälso- och vaccinationsprogrammet innan praktik/verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i hälso- och sjukvården.
Här kan du läsa mer om hälso- och vaccinationsprogrammet

Programföreningen ATUM

I programföreningen ATUM arbetar studerande för att utveckla och förbättra arbetsterapeutprogrammet vid Umeå universitet. ATUM består av representanter från samtliga terminer och har sammanträde en gång i månaden.