Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Information till våra studenter vid arbetsterapi

Den här sidan riktar sig till dig som är student hos oss och läser någon av våra kurser eller något av våra program.

Viktig information till våra studenter

Här hittar du viktig information till dig som är student hos oss, t.ex. blanketter, information om VFU

Arbetsterapeutprogrammet,
kurser och kursutvärderingar

TERMIN 1

Arbetsterapi – meningsfull aktivitet och hälsa, 15 hp
Kursutvärdering HT-19

Utveckling, motivation och lärande – beteendevetenskap i arbetsterapi, 15 hp.
Kursutvärdering HT-20

TERMIN 2

Människans anatomi och fysiologi, 7,5 hp.
Kursutvärdering VT-19

Arbetsterapi – processmodeller, 15 hp
Kursutvärdering

Hälsa, sjukdom och funktionsnedsättning 1, 7,5 hp
Kursutvärdering VT-20

TERMIN 3

Arbetsterapi – professionellt resonemang 1, 12 hp
Kursutvärdering VT-20

Hälsa, sjukdom och funktionsnedsättning 2, 6 hp
Kursutvärdering HT-19

Arbetsterapi – professionellt resonemang 2, 12 hp
Kursutvärdering HT-20

TERMIN 4

Rätten till aktivitet - folkhälsa och arbete ur ett samhällsperspektiv, 12 hp
Kursutvärdering VT-20

Arbetsterapi - professionellt resonemang 3, 6 hp
Kursutvärdering VT-21

Verksamhetsförlagd utbildning 1, 12 hp

TERMIN 5

Arbetsterapeuten som handledare, entreprenör och ledare, 7,5 hp
Kursutvärdering HT-19

Forskningsmetodik - kvantitativ och kvalitativ metod, 7,5 hp
Kursutvärdering HT-20

Arbetsterapi – examensarbete, 15 hp
Kursutvärdering HT-20

TERMIN 6

Verksamhetsförlagd utbildning 2, 15 hp
Kursutvärdering VT21

Innovation och förändringsarbete i samverkan 15 hp
Kursutvärdering VT-20

Läs mer om arbetsterapeutprogrammet

Magisterprogrammet i bildterapi,
kurser och kursutvärderingar

Programmet inställt från och med vårterminen 2019

 

 

Masterprogrammet i arbetsterapi,
kurser och kursutvärderingar

Kurser inom programmet

Vetenskaplig teori och metod (gemensam kurs arbetsterapi och fysioterapi) 15 hp
Kursutvärdering HT-20

Klinisk tillämpning av arbetsterapeutiska teorier och modeller 15 hp
Kursutvärdering

Arbetsterapi - examensarbete 30 hp
Kursutvärdering

Evidensbaserad arbetsterapi
Kursutvärdering

 

Läs mer om masterprogrammet i arbetsterapi

Arbetsförmåga och rehabilitering till arbetslivet, 7,5 hp

Kursutvärdering HT-20

Vaccination innan praktik i hälso- och sjukvården

Studenter ska genomgå hälso- och vaccinationsprogrammet innan praktik/verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i hälso- och sjukvården.
Här kan du läsa mer om hälso- och vaccinationsprogrammet

Programföreningen ATUM

I programföreningen ATUM arbetar studerande för att utveckla och förbättra arbetsterapeutprogrammet vid Umeå universitet. ATUM består av representanter från samtliga terminer och har sammanträde en gång i månaden.