Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Information till våra studenter vid fysioterapi

Den här sidan riktar sig till dig som är student hos oss och läser någon av våra kurser eller något av våra program.

Viktig information till våra studenter

Här hittar du viktig information till dig som är student hos oss, t.ex. blanketter, information om VFU

Fysioterapeutprogrammet,
kurser och programutvärdering

Nya utbildningsplanen (fr.o.m. HT-20)

TERMIN 1

 • Fysioterapi: Anatomi och fysiologi 15 hp
 • Fysioterapi: funktionell anatomi och fysiologi 15 hp

TERMIN 2

 • Fysioterapi - arbetsfysiologi 7,5 hp
 • Fysioterapi - beteendevetenskap och kroppslighet 7,5 hp
 • Fysioterapi - motorisk kontroll, fysisk förmåga och träning 15 hp

TERMIN 3

 • Fysioterapi vid nedsättning i andnings- och cirkulationssystemen 7,5 hp
 • Fysioterapi vid muskuloskeletala besvär och psykisk ohälsa, samt vetenskaplig metod 22,5 hp

TERMIN 4

 • Fysioterapi inom habilitering, geriatrisk och neurologisk rehabilitering samt VFU 30 hp

TERMIN 5

 • Examensarbete 15 hp
 • Fysioterapi inom folkhälsa och arbetsliv 15 hp

TERMIN 6

 • Fördjupning inom kliniskt resonemang 15 hp
 • Fysioterapi VFU II 16 hp

Gamla utbildningsplanen

TERMIN 1

 • Människokroppens struktur och funktion samt fysioterapi, 15hp
 • Fysioterapi: Grundläggande funktionsanalys och vetenskaplig metod 15hp

TERMIN 2

 • Människokroppens funktion vid hälsa och sjukdom samt dess anpassning till fysisk aktivitet, 15 hp
 • Fysioterapi vid muskuloskelettala problem, 7,5 hp
 • Beteendevetenskap och fysioterapi 7,5 hp

TERMIN 3

 • Motorisk kontroll och skador i centrala nervsystemet. Teori och praktisk tillämpning 7,5 hp
  Kursutvärdering
 • Verksamhetsförlagd utbildning i fysioterapi I, 7,5 hp
 • Rehabilitering och habilitering, 15 hp

TERMIN 4

 • Folkhälsa, arbetsrelaterad ohälsa och fysioterapi 18 hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning i fysioterapi II, 7,5 hp
 • Vetenskaplig metod och statistik 4,5 hp

TERMIN 5

 • Fysioterapi – examensarbete, 15 hp
 • Valbar kurs: Innovation, evidens och prevention – Fysioterapeuten i samhället, 15 hp
 • Valbar kurs: ges även som fristående kurs. Förebygga och behandla sjukdom och funktionsnedsättning: Design och utvärdering av anpassad fysisk aktivitet och träning, 15 hp

TERMIN 6

 • Psykosomatik, stress, smärta och fysioterapi inklusive akupunktur, 10,5 hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning i fysioterapi III, 12 hp
 • Ledarskap, organisation, och professionsutveckling, 7,5 hp

Programutvärdering, fysioterapeutprogrammet

Läs mer om fysioterapeutprogrammet

Masterprogrammet i fysioterapi,
kurser och kursutvärderingar

 • Vetenskaplig teori och metod HT-20 (gemensam kurs för arbetsterapi och fysioterapi)
 • Fysioterapi – klinisk utvärdering och mätmetoder 7,5 hp
 • Evidensbaserad fysioterapi 7,5 hp
 • Fysioterapi – examensarbete 30 hp

 • Fördjupning inom vetenskaplig metod 15 hp

Läs mer om masterprogrammet i fysioterapi

Kurs: Arbetsförmåga och rehabilitering till arbetslivet 7,5 hp

 

Kurs: Belastningsergonomi: arbetsplatsanalys och riskbedömning 7,5 hp

 

Vaccination innan praktik i hälso- och sjukvården

Studenter ska genomgå hälso- och vaccinationsprogrammet innan praktik/verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i hälso- och sjukvården.
Här kan du läsa mer om hälso- och vaccinationsprogrammet

Utlandsstudier

Som programstudent har du goda möjligheter att förlägga delar av utbildningen i annat land. Studier utomlands är utvecklande kunskapsmässigt, socialt och kulturellt och är ofta meriterande när du söker jobb. Internationella utbyten är möjligt i termin 5 och 6.

Utbytesprogram
Du kan söka till utlandsstudier via etablerade utbytesprogram eller som Free mover.

Nordplus
Nordplus är Nordiska Ministerrådets utbytesprogram för studerande och lärare vid nordiska och baltiska universitet och högskolor. Nordplusstipendier ges för heltidsstudier på grundutbildningsnivå och delas ut för minimum en månad. Fysioterapeutprogrammet ingår i ett Nordplusnätverk tillsammans med Danmark (Aalborg), Finland (Björneborg/Pori, Åbo/Turku, Kuopio) och Litauen (Kaunas).

Nordlys
Nordlys är ett utbildningsnätverk för högskolor och universitet i Norden och Baltikum. Det riktar sig till studerande som inte kan söka stipendium genom etablerade nätverk.

Erasmus+
Erasmus+ är ett europeiskt utbytesprogram som ger dig möjlighet att studera i andra länder i Europa. Erasmus+ stipendium delas ut för minimum 3 månader. Fysioterapeutprogrammet har Erasmusavtal med utbildningar i Nordirland (Belfast) och Belgien (Gent). Utbyte med Nordirland sker under vårtermin och utbyte med Belgien sker under hösttermin.

Free mover
Ett samarbete har under flera år pågått mellan fysioterapiutbildningarna i Umeå och Dunedin, Nya Zeeland. Här är Umeås studenter delaktiga i olika forskningsprojekt. Många studenter åker också som free movers till t.ex. Mexico och Norge. Inför termin 6 kan du ansöka om att få göra praktik på någon av de två rehabiliteringsanläggningar i Spanien som Fysioterapeututbildningen har samarbete med.

Viktig information
Sista ansökningsdag för utresa vårterminen är 15 oktober.
Sista ansökningsdag för utresa höstterminen är 15 mars.
Nomineringsprocessen måste därmed inledas minst 1 månad före dessa datum.
Undantag Nordlys: Sista ansökningsdag 1 oktober respektive 1 mars.

Regler och krav
Dina studieresultat, din förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på olika språk liksom din förmåga att samverka med personer runt om dig är betydelsefulla delar i ett givande internationellt samarbete. Som utbytesstudent representerar du vår utbildning och Umeå universitet. Universitetet har ett antal regler för ansökan till utlandsstudier.

Uppförandekod
Förutom de regler som finns listade ovanför har medicinska fakulteten fastställt ett PM om uppförandekod. Du ska läsa detta PM, underteckna det och sedan lämna in det till din internationella kontaktperson innan du åker på ditt utbyte.
Ladda ned PM om uppförandekod

Försäkringar
Som utresande student kommer du att vara försäkrad via Kammarkollegiet. Du måste ha ett daterat, rosa försäkringskort för att försäkringen ska gälla. Läs försäkringsvillkoren för Student Ut noga och ta med dem på resan. Försäkringskortet ska du hämta hos din internationella kontaktperson.
Läs mer om försäkringsvillkor Student Ut

Smittskyddskontroll
Du ska läsa igenom och sedan intyga att du kommer att följa de rekommendationer och föreskrifter som gäller kring smittskydd. Lämna det undertecknade dokumentet till din internationella kontaktperson före avresa.
Ladda ned PM om smittskydd

Reseberättelse
Alla utresande studenter skriver en reseberättelse. Innehållet kan variera, men viss information är obligatorisk. I Skriva en reseberättelse får du instruktioner till vad som ska ingå. Mejla din reseberättelse till din internationella kontaktperson. Alla berättelser kommer att publiceras på Medicinska fakultetens hemsida, och på programmets hemsida.

Buddyprogrammet
Om du vill få en unik möjlighet att möta nya människor från olika kulturer och att utveckla dina språkkunskaper kan du gå med i Buddyprogrammet. Som buddy är du med i ett "buddy team" som består av svenska och internationella studenter. Tillsammans hittar ni på olika aktiviteter, träffar, m.m. Under början av terminerna kommer du också att vara till stor hjälp för de nya internationella studenterna genom att svara på frågor om hur saker och ting fungerar på universitetet, i Umeå och i Sverige. Tidigare engagemang i Buddy programmet är meriterande då du söker utlandsstudier.

Kontakta oss om utlandsstudier

Anncristine Fjellman-Wiklund

090-786 97 56