"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Information till studenter vid idrottsmedicin

Bild: Kajsa Gilenstam

Den här sidan riktar sig till dig som är student hos oss och läser någon av våra kurser eller något av våra program.

Länk till kursplaner

Du hittar din kursplan via universitetets sökfunktion

Viktig information till våra studenter

Här hittar du viktig information till dig som är student hos oss, t.ex. blanketter, information om VFU

Idrottsfysiologprogrammet

Här ser du de kurser som finns inom programmet, och du kommer även att  kunna ta del av resultat från programutvärdering för idrottsfysiologprogrammet.

TERMIN 1

 • Grundläggande humananatomi och idrottstraumatologi (3ID101)

 • Grundläggande humanfysiologi (3ID102)

 • Tillämpat ledarskap och träning (2IP037)

 • Idrottsfysiologi I Grundläggande principer (3ID104)

TERMIN 2

 • Idrottsfysiologi II Uthållighetsträning (3ID201)

 • Idrottsfysiologi III Styrketräning (3ID202)

 • Träning, fysisk aktivitet och hälsa I (3ID203)

 • Träning, fysisk aktivitet och hälsa II (3ID204)

TERMIN 3

 • Forskningsmetodik och statistik (3ID301)

 • Testmetodik I (3ID302)

 • Biomekanik och motorisk kontroll inom idrott och träning (3ID303)

 • Psykologi, för fysisk aktivitet, hälsa och prestation (2PS317)

TERMIN 4

 • Psykologiska perspektiv på beteendeförändring och prestationsförbättring (2PS320)

 • Idrotts- och hälsonutrition (3ID402)

 • Testmetodik II  (3ID403)

 • Idrottsskador och återgång till sport (3ID404)

TERMIN 5

 • Idrottsfysiologi IV Individanpassad träningsplanering (3ID501)

 • Funktionella rörelseanalys för skadeprevention och idrottsprestation (3ID502)

 • Idrottsmedicin med inriktning mot idrottspsykologi (3ID503)

 • Verksamhetsintegrerat lärande för idrottsfysiologprogrammet (3ID504)

TERMIN 6

Två kurser som läses på halvfart och parallellt under terminen

 • Verksamhetsförlagd utbildning (3ID049)

 • Examensarbete för kandidatexamen i idrottsmedicin (3ID041)


 Programutvärdering, idrottsfysiologprogrammet

Läs mer om Idrottsfysiologprogrammet

Läs mer om Idrottsfysiologprogrammet

 

Magisterprogrammet i idrottsmedicin

TERMIN 1

 • Vetenskaplig teori, metod och etik 15 hp

 • Vetenskaplig fördjupningskurs 15 hp

TERMIN 2

 • Examensarbete 30 hp

Läs mer om magisterprogrammet i idrottsmedicin

Läs mer om magisterprogrammet i idrottsmedicin

Programutvärdering magisterprogrammet i idrottsmedicin

Programutvärdering magisterprogrammet HT 17-VT-18

Fristående kurser

Idrottsmedicin för läkare, 30 hp


Kursen vänder sig till dig som läst minst motsvarande klinisk baskurs 3 på läkarprogrammet vid Umeå universitet, eller dig som är sjukgymnast/fysioterapeut med erfarenhet av idrottsmedicin eller dig som har sjuksköterskeexamen med dokumenterad erfarenhet av idrottsmedicin.

Efter genomförd kurs har du möjlighet att utvärdera kursen, och resultatet av kursutvärderingen presenteras här.

Grundläggande idrottsmedicin och idrottsfysiologi, 15 hp (sommarkurs)

 

Kontakta oss om utlandsstudier

Kontaktperson vid idrottsmedicin:

Christer Malm 

Om du vill resa utomlands hittar du mer information längre ner på denna sida. Notera också att du ska ta hänsyn till en uppförandekod, som du kan läsa mer om i detta dokument

Studera utomlands

Vill du utmana dig själv och få ovärderliga erfarenheter? Ta då chansen att studera utomlands!

Forskningsdelen av UMEX
UMEX - Umeå Movement and EXercise Laboratory

UMEX - Movement and Exercise Laboratory

Senast uppdaterad: 2024-06-05