Hoppa direkt till innehållet
printicon

Information till våra studenter vid idrottsmedicin

Den här sidan riktar sig till dig som är student hos oss och läser någon av våra kurser eller något av våra program.

Viktig information till våra studenter

Här hittar du viktig information till dig som är student hos oss, t.ex. blanketter, information om VFU

Tränarprogrammet, kursutvärderingar

TERMIN 1

TERMIN 2

TERMIN 3

TERMIN 4

TERMIN 5

TERMIN 6
Valbara kurser, 15 hp:

Programutvärdering tränarprogrammet

Programutvärdering tränarprogrammet VT-18

Läs mer om tränarprogrammet

Läs mer om tränarprogrammet

Magisterprogrammet i idrottsmedicin, kursutvärderingar

TERMIN 1
Vetenskaplig teori, metod och etik 15 hp
Kursutvärdering, HT-19

Vetenskaplig fördjupningskurs 15 hp
Kursutvärdering, HT-17

TERMIN 2
Examensarbete 30 hp
Kursutvärdering, VT-18

Läs mer om magisterprogrammet i idrottsmedicin

Läs mer om magisterprogrammet i idrottsmedicin

Programutvärdering magisterprogrammet i idrottsmedicin

Programutvärdering magisterprogrammet HT 17-VT-18

Idrottsmedicin för läkare,
kursutvärderingar

Idrottsmedicin för läkare, 30 hp
Kursen vänder sig till dig som läst minst motsvarande klinisk baskurs 3 på läkarprogrammet vid Umeå universitet, eller dig som är sjukgymnast/fysioterapeut med erfarenhet av idrottsmedicin eller dig som har sjuksköterskeexamen med dokumenterad erfarenhet av idrottsmedicin.

Efter genomförd kurs har du möjlighet att utvärdera kursen, och resultatet av kursutvärderingen presenteras här.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

I termin sex på tränarprogrammet finns två valbara kurser, som båda innehåller verksamhetsförlagd utbildning.

• Verksamhetsförlagd utbildning med inriktning mot prestationsutveckling, 15 hp
• Verksamhetsförlagd utbildning med inriktning mot hälsa, 15 hp

Förtursregler
En universitetsgemensam modell för förtursregler finns (enligt rektorsbeslut 102-501-8 samt 102-329-07. Listan är sorterad i prioriteringsordning:

  • Medicinska och sociala skäl som kräver närvaro på viss ort
  • Vårdnadshavare till barn under 7 år eller barn med särskilda behov
  • Ensam vårdnadshavare till barn mellan 6 och 18 år
  • Studerandefackligt arbete eller aktiv forskning
  • Andra tungt vägande skäl, exempelvis elitidrottande studenter som har avtal med Idrottshögskolan (rektorsbeslut 102-329-07)

Vid åberopande av elitidrottsavtal ska det skriftliga avtalet presenteras för VFU-ansvarig lärare.

 

Kontakta oss om utlandsstudier

Kontaktperson vid idrottsmedicin:

Christer Malm 

Om du vill resa utomlands hittar du mer information längre ner på denna sida. Notera också att du ska ta hänsyn till en uppförandekod, som du kan läsa mer om i detta dokument

Studera utomlands
Studera utomlands

Vill du utmana dig själv och få ovärderliga erfarenheter? Ta då chansen att studera utomlands!

UMEX - Umeå Movement and EXercise Laboratory
UMEX - Umeå Movement and EXercise Laboratory

UMEX - Movement and Exercise Laboratory