"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kontakta oss

Programvägledare finns vid enheterna för arbetsterapi och fysioterapi. Studerande vid geriatrik, rehabiliteringsmedicin och rättsmedicin vänder sig till Umeå universitets centrala studievägledning vid Studentcentrum.

Programvägledare

Arbetsterapeutprogrammet

Maria Sperens

Masterprogrammet i arbetsterapi

Ulla Nygren

Fysioterapeutprogrammet

Carin From

Masterprogrammet i fysioterapi

Börje Rehn

Tränarprogrammet

Lisbeth Wikström-Frisén

Magisterprogrammet i idrottsmedicin

Lisbeth Wikström-Frisén

Studieadministration

Arbetsterapi

Christina Lindberg

Fysioterapi

Marie Blomqvist Larsson

Idrottsmedicin

Ewa Johansson

Studierektorer

Arbetsterapi

Ulla Nygren

Fysioterapi

Birgit Enberg

Idrottsmedicin

Apostolos Theos

Likabehandling

Ansvarig för likabehandlingsfrågor

Gunilla Stenberg

Gunilla Stenberg är ansvarig och kontaktperson för likabehandlingsfrågor vid institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering. Utgångspunkten för arbetet med likabehandling vid Umeå universitet är att alla anställda och studenter ska ges möjlighet att arbeta och bedriva studier på lika villkor vid Umeå universitet, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsidentitet och/eller könsuttryck eller ålder.

Senast uppdaterad: 2018-05-31