Hoppa direkt till innehållet
printicon

Kontakta oss

Lärare är den personalkategori du kommer att ha mest kontakt med under studietiden. De kan svara på frågor om de kurser de undervisar – hur de är upplagda, vilken litteratur som används, hur examinationen genomförs och liknande. Det finns emellertid också andra personer som bland annat har uppgifter som har med studerandeservice att göra, här kan du läsa mer om dem.

Studieadministratörer

Studieadministratörerna sköter bland annat sådant som har med Ladok (universitetets studiedokumentationssystem) att göra: registrering och avregistrering av studenter på kurs, inrapportering av studieresultat.

Vänd dig till studieadministratören om du vill avbryta dina studier. Kontaktuppgifter för studieadministratören på din kurs finns i kursens välkomstbrev som du kan hitta i din kurslista på studentwebbens startsida.

Kursansvarig lärare

För varje kurs finns en kursansvarig lärare. Hen ska bland annat se till att schema finns tillgängligt enligt universitetets regler, att undervisning och examination genomförs i enlighet med kursplanen, att studieresultat rapporteras samt att kurserna utvärderas.

Kontaktuppgifter för kursansvarig lärare på din kurs finns i kursens välkomstbrev som du kan hitta i din kurslista på studentwebbens startsida.

Programföreståndare

Programföreståndaren svarar på frågor som berör programmet, om t.ex. kurs- och utbildningsplaner, scheman, praktik, innehållet i programmets profiler och val av profil, utvärdering, rekrytering m.m.

Programföreståndare Kandidatprogrammet i språk:

Florence Sisask

Studievägledare

Studievägledaren hjälper dig att planera dina studier. Hon kan till exempel bistå när det gäller att hitta en lämplig kurs, informera om ämnens och kursers innehåll, kunskapsmål och arbetssätt. Vidare kan du få råd i studiesociala frågor samt hjälp att få det eventuella särskilda stöd du har rätt till. Studievägledaren har tystnadsplikt.

Florence Sisask
Irene Sedlacek

Bitr studierektorer, programansvariga

Bitr studierektor för ditt ämne eller programansvarig kan besvara mer övergripande frågor om de kurser du går eller har gått. Till dessa hör sådana som har med möjligheter till tillgodoräknande att göra.

Hitta rätt studierektor.

Studierektor

Studierektor ansvarar för det löpande kring vår utbildning som kursutbud och kursplaner. Tillsammans med bitr studierektorer är hon också pedagogiskt ansvarig.

Kristina Persson

Prefekt

Prefekten är institutionens chef och har det övergripande ansvaret för all verksamhet. Ifall du upptäcker brott mot universitetets regelsamling eller andra föreskrifter kan du vända dig till honom.

Daniel Andersson