"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Inför avresan

När du har blivit antagen till ett av våra partneruniversitet eller om du har ordnat dina studier på egen hand, börja med alla förberedelser i god tid. Vissa saker kan ta lite tid att få ordning på. Nedan hittar du en checklista på saker du bör ha koll på innan du packar väskorna.

Ansök om studiestöd

Du kan ansöka om studiestöd från CSN när du ska studera utomlands. Du har också möjlighet att låna pengar till extra kostnader för exempelvis terminsavgifter, resor och försäkringar. Om det universitet du ska studera vid kräver att du ska visa upp bevis på finansiering av din vistelse, kan du beställa ett intyg från CSN. På CSN:s hemsida hittar du mer information om att studera utomlands.

Sök stipendium

Utbytesstudier via program

Om du åker som utbytesstudent inom Erasmus+, Nordplus och North2North kan du söka ett stipendium från programmet för att täcka extra utgifter under din studieperiod. Information om hur du söker stipendium hittar du på respektive programs webbsida:

Utbytesstudier på egen hand

Om du har ordnat dina studier på egen hand kan du inte söka stipendium via Umeå universitet men det finns andra organisationer som du kan söka genom.

Här är några tips på sajter där du kan hitta stipendier att söka.

Hitta någonstans att bo

Många av våra partneruniversitet hjälper utbytesstudenter att söka bostad. Vilken hjälp du kan få och vilka regler som gäller skiljer sig mellan länder och universitet. Oftast kan du hitta information på värduniversitetets webbplats.

Du kan också kontakta den internationella kontaktpersonen på din institution, eller International Office om du åker genom ett universitetsövergripande avtal, som kan veta hur tidigare utbytesstudenter har ordnat bostad.

Om du har ordnat utlandsstudier på egen hand bör du vända dig direkt till det utländska lärosätet för att få tips på att hitta bostad.

Ansök om visum eller uppehållstillstånd

Ta reda på om du behöver söka visum eller uppehållstillstånd i god tid innan avresa. Ansökningsprocessen kan ta lång tid. Du vänder dig direkt till landets ambassad eller konsulat här i Sverige. Kom ihåg att ansöka om studentvisum, inte ett turistvisum. Du måste ha blivit antagen till det utländska lärosätet innan du kan göra din ansökan.

Kontrollera om visum krävs för de länder som ska besökas eller genomresas (utanför EU). Ändringar i resplanen kan medföra ändringar i visumregler. Tänk på att visumregler kan ändras mellan bokning och själva utresan.

Skaffa en försäkring

Om du åker som utbytesstudent är du försäkrad via Kammarkollegiets försäkring som heter Student UT. Den innehåller personskadeskydd och reseförsäkringsskydd. Du ansvarar själv för att avgöra om Student UT är tillräcklig eller om du behöver teckna en egen försäkring.
Student UT

Om du åker utanför ett utbytesavtal måste du själv teckna en försäkring.

Förbered för att tillgodoräkna dina kurser

Om du läser utomlands som utbytesstudent ska du kunna tillgodoräkna dina studier vid det utländska lärosätet i din utbildning vid Umeå universitet. För att säkerställa detta behöver du planera dina utbytesstudier i samråd med studie- eller programvägledaren vid din institution. Om du har ordnat dina studier utomlands på egen hand kan du också ansöka om att få dina studier tillgodoräknade.

Stäm av med din studie- eller programvägledare innan du åker

Det kan vara så att du måste hitta kurser vid värdlärosätet som motsvarar de kurser du skulle ha läst vid Umeå universitet. Om du läser en så kallad fri termin är du inte begränsad till ett särskilt ämne eller utbildningsnivå men du ska ändå diskutera ditt kursval med studie- eller programvägledaren på din institution.

Åker du som Erasmusstudent?

Då ska du fylla i ett Learning Agreement. I detta dokument kommer du och din studie- eller programvägledare överens om vilka kurser du ska läsa utomlands.

Byta kurs under studietiden

Om du vill eller måste byta en kurs under dina studier utomlands är det viktigt att du kontaktar din studie- eller programvägledare så att de godkänner din kursändring.

Ansök om att få dina studier tillgodoräknade

När du har avslutat dina studier utomlands måste du ansöka om att få dina studier tillgodoräknade. Det sker inte automatiskt.
Du hittar ansökan om tillgodoräknande och instruktioner här:

Tillgodoräknande

Säkerhet

Genom att ta del av information om det land och/eller den stad du ska resa till så kan du minimera riskerna för att något oförutsett ska inträffa. Nedanstående åtgärder kan öka din trygghet och säkerhet vid utrikesresor/utbytesstudier. 

Före utresan

Ladda ned en checklista för att öka din trygghet inför och under din resa.

Ladda ner appen "UD Resklar" på din mobil och ta del av information som finns om det land du ska besöka. Alternativt ta del av information om landet på UD:s webbplats. Följ UD:s rekommendationer.

Anmäl dig till svensklistan. Här kan du lämna uppgifter om var du befinner dig och hur du kan kontaktas under din utlandsvistelse. Uppgifterna kan vid behov användas av UD eller ambassaden för att kontakta dig om en konsulär krissituation skulle inträffa. De sparas under den tidsperiod du själv anger, dock max ett år.

Ta alltid med pass och eventuellt visum. Många länder kräver att ditt pass ska vara giltigt minst 6 månader från inresedatumet.

Ta en kopia på ditt pass och spara digitalt på en säker åtkomlig plats.

Ta reda på om särskilda vaccinationer krävs för resmålet. Ta med ditt vaccinationskort på resan.

Om du reser inom EU, ta alltid med europeiska sjukförsäkringskortet (Försäkringskassan). Kortet ger dig rätt till akut sjukvård enligt samma regler som landets medborgare.

Spara kontaktuppgifter och viktiga telefonnummer på annat sätt, inte enbart i mobiltelefonen.

Informera din institution, International office och partneruniversitetet om din resa och dina ICE-kontakter (In Case Of Emergency).

Meddela dina resplaner till dina anhöriga.

Ta del av viktig säkerhetsinformation från universitet som du ska besöka/studera på. 

Skriv upp ditt kontokortsnummer. Förvara informationen på ett annat ställe än i plånboken. Se till att ha telefonnumret för att spärra ditt kontokort tillgängligt på olika ställen.

En kort översikt över saker som är viktiga att tänka på när man reser utomlands finns på SOS-Internationals webbsida.

Under resan

Hör av dig regelbundet till dina anhöriga.

Håll dig informerad om lokala händelser/förändringar som kan påverka din säkerhet/resplaner, t.ex. via lokal media och UD/ambassaden.

Om någon allvarlig händelse uppstår i närheten av där du befinner dig (exempelvis terrorbrott, naturkatastrof) hör av dig till dina anhöriga samt din institution eller International Office.

Ta reda på viktig säkerhetsinformation från universitetet som du besöker/studerar på. Det kan t.ex. röra sig om säkerhet på campus, ev säkerhetsnummer, säkerhetskontakter etc. Ta även reda om det finns områden som är mindre trygga/säkra att besöka. Undvik dessa. 

Om något händer

Kontakta anhöriga, din institution och International Office snarast möjligt om en krigs- eller annan krissituation uppstår. Använd ordinarie kontaktvägar.

Vid större krissituationer och om ordinarie kontaktvägar ej fungerar så ringer du universitetets interna Larmnummer +46-90-7869700. Samtal besvaras dygnet runt och kontakt kan upprättas med universitetets krisgrupp.

Vid krigsutbrott, naturkatastrofer, större olyckor eller krissituation på platsen du befinner dig, kontakta den svenska ambassaden eller konsulatet i landet. Följ UD:s rekommendationer/uppmaningar.

Senast uppdaterad: 2024-04-30