Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Vanliga frågor

På den här sidan har vi samlat några vanliga frågor och svar för dig som funderar på att åka på utbytesstudier.

Vart kan jag åka?

Du kan söka utbytesstudier till ett universitet som Umeå universitet har utbytesavtal med. De avtal som finns hittar du i databasen Solemovemen du kan inte åka till alla universitet som finns listas där eftersom flertalet endast öppna för studenter på en viss fakultet eller institution. För att ta reda på vilka universitet just du kan åka till söker du efter din institution i databasen Solemove.
Solemove

I mitt program läser vi kurser på flera olika institutioner. Vilken institutions avtal kan jag åka på utbyte inom?

Det beror på vad du tänkt läsa under din utbytestermin, eller vilken institution du tillhör under den termin du tänkt studera utomlands. Vänd dig direkt till de internationella kontaktpersonerna på de aktuella institutionerna och fråga dem om dina möjligheter att studera utomlands inom deras utbytesavtal.

Min institution har inga utbytesavtal, kan jag ändå åka på utbytesstudier?

Du kan alltid söka en utbytesplats genom de universitetsövergripande avtalen som är öppna för alla studenter. Du kan även försöka prata med de internationella kontaktpersonerna på andra institutioner inom samma eller närliggande ämnesområden för att se om du kan få åka på utbyte inom ett av deras avtal.

Jag läser min sista termin på programmet nu, kan jag söka utbytesstudier för nästa termin?

Du ska tillgodoräkna dig dina utbytesstudier i din examen när du åker ut inom ett utbytesavtal. Därför kan du inte studera utomlands inom ett avtal när är färdig med dina studier vid Umeå universitet.

Betalar jag terminsavgift till det universitet jag åker till?

Nej, när du studerar utomlands inom ett av våra utbytesavtal ska du aldrig betala terminsavgifter. Du kan däremot behöva betala kåravgifter eller liknande till organisationer på partneruniversitetet.

Vilka kurser får jag läsa när jag är på utbyte?

När du läser utomlands inom ett utbytesavtal ska du tillgodoräkna dig dina studier i den examen du planerar ta ut från Umeå universitet. Därför måste du få de kurser du läser under din utlandsvistelse godkända av din institution eller ditt program. Om ditt program har en fri termin som du åker ut under kan du ha möjlighet att studera något annat än de ämnen du studerar här hemma. Prata med studievägledaren eller den internationella kontaktpersonen på ditt program eller den institution som ansvarar för det ämne du har tänkt läsa innan du väljer kurser.

Hur vet jag vilka universitet som har mitt ämne eller de kurser jag vill läsa?

Om du studerar utomlands via ett av din institutions avtal kan du förutsätta att motsvarande ämne finns att läsa på partneruniversitetet. Om du åker via ett universitetsövergripande avtal eller en annan institutions avtal ska du gå in på partneruniversitetets webb som du når via databasen Solemove. Om du har frågor kan du vända dig till kontaktpersonen för det aktuella universitetet. Vem det är anges också i Solemove.

När måste jag bestämma vilka kurser jag vill läsa?

I vissa fall måste du göra en preliminär studieplan där du anger specifika kurser vid partneruniversitetet som du vill läsa redan när du ansöker om en utbytesplats.

Till vilka utbytesplatser kan jag få ett stipendium?

Till alla utbytesplatser inom Erasmus, Nordplus, Linneaus-Palme och North2North kan du söka stipendium från programmen. Till utbytesplatser inom universitetsövergripande avtal och fakultetsavtal finns i regel inga stipendier att söka genom universitetet.

Vad innebär det att tillgodoräkna kurserna som jag läser utomlands?

Det innebär att dessa kurser och de resultat som du uppnått på dem (alternativt de resultat som de översätts till i den svenska betygsskalan) kommer ingå i kurslistan på ditt examensbevis. På detta sätt blir din utbildning alltså inte längre av att du åker på utbytesstudier, eftersom du inte måste "läsa om" kurser eller terminer när du kommer hem.

Kurserna som du läser utomlands under dina utbytesstudier måste du tillgodoräkna. Om du läser fler poäng än du behöver för heltidsstudier är det möjligt att du kan utelämna vissa poäng.
Tillgodoräknande

Hur ska jag göra för att få mina kurser tillgodoräknade?

Se till att ha fullständiga betyg från partneruniversitetet. Likaså att ha med kursplaner, litteraturlistor och eventuellt kopior på arbeten, inlämningsuppgifter och tentamensresultat som du samlat på dig under dina utbytesstudier.