Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kränkningar, trakasserier och diskriminering

Umeå universitet ska vara en arbetsplats som präglas av respekt för och tillit till individen samt vara säker och utvecklande för anställda och studenter. Vi har nolltolerans mot diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. Alla former av kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering ska motverkas.

Känner du dig utsatt?

Det kan vara svårt att själv veta vilken typ av kränkande, förlöjligande
eller missgynnande behandling man upplever sig utsatt för. Det är du som utsatt som avgör om beteendet eller handlingen är oönskad och leder
till obehag.

Säg ifrån och visa att beteendet inte är välkommet

Det är viktigt att visa att beteendet inte är välkommet. Om du inte vill tala
med den person som du upplever behandlar dig illa, kan du skriva ett
brev eller skicka ett e-postmeddelande till personen och spara kopior.
Du kan också be någon annan person att tala med den som du upplever
har behandlat dig illa.

Skriv ned alla händelser

Anteckna tid och plats, vad som hände, vad som sades och hur du
upplevde situationen. Dessa anteckningar kan komma att utgöra viktig
dokumentation i en eventuell utredning. Spara även eventuella brev,
e-postmeddelanden, sms och annan korrespondens med den du upplever
har behandlat dig illa.

Prata med någon

Vänd dig till någon som du har förtroende för och som kan hjälpa dig
reda ut vad som hänt, vilka lagar och regler som skyddar dig och vem som
kan hjälpa dig när du upplever dig utsatt. I handläggningsordningen finns
förslag på personer du kan vända dig till. Om du upplevt dig diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande särbehandling, läs i vår handläggningsordning eller broschyr för stöd och vägledning.

Resurser

Information och stöd för utsatta studenter:

Anmälningar om trakasserier och diskriminering gör du till prefekten eller annan ansvarig person för din utbildning. Alternativt kan du välja att anmäla centralt till universitetet på registrator@umu.se