Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Funktionsnedsättning

Du kan få stöd om du har en funktionsnedsättning, som exempelvis dyslexi, adhd eller nedsatt syn. Syftet med stödet är att du ska kunna studera på lika villkor. Läs mer här om vanliga stödåtgärder och hur du ansöker om stöd.

Film: Studera med funktionsnedsättning
Studera med funktionsnedsättning

I filmen berättar vi vilka olika typer av stöd som finns och hur du ansöker om stöd.

Exempel på stöd är anteckningsstöd, längre skrivtid eller att få använda dator vid skriftlig examination. För att kunna få stöd behöver du göra en ansökan och få ett beslut. Om du har en tillfällig skada eller sjukdom har du inte rätt till stödet som beskrivs på de här sidorna.

Så här ansöker du om stöd

 • Bra att veta innan du ansöker om stöd

  • Om du har en grav synnedsättning, behöver tolk, transkribering eller att lokalerna anpassas ska du skicka in ansökan om stöd redan i samband med att du ansöker till utbildning. Annars räcker det att du ansöker om stöd när du har antagits och tackat ja till utbildningen.

  • Du behöver inte ansöka om stöd för funktionsnedsättning för att få tillgång till inläst kurslitteratur. Kontakta Universitetsbiblioteket direkt.

  • För att få de här stöden ska du ha en varaktig funktionsnedsättning. Om du har en tillfällig skada eller sjukdom kan du vända dig till din institution och fråga om du kan få stöd utifrån dina behov.

  • Kontakta Infocenter om du behöver hjälp med att fylla i ansökan.

  Fäll ihop
 • Här ansöker du om stöd

  När du antagits och tackat ja till din utbildning ansöker du om stöd i Nais. I ansökan beskriver du din funktionsnedsättning och hur du tror att den kommer att påverka dina studier.

  Ansök via Nais

  Du behöver även skicka med intyg som styrker din funktionsnedsättning. Läs mer om intyg längre ner på sidan.

  Fäll ihop
 • Intyg som styrker din funktionsnedsättning

  Du ska skicka med intyg som styrker din funktionsnedsättning när du ansöker. Intyget ska vara utfärdat av legitimerad sjukvårdspersonal som exempelvis läkare, psykolog, audionom eller giltig dyslexiutredare. I intyget ska det stå:

  • hur länge du haft funktionsnedsättningen eller sjukvårdskontakt för dina besvär,
  • datum för utredningen eller sjukvårdskontakten,
  • hur länge funktionsnedsättningen förväntas bestå, och
  • beskrivning av din funktionsnedsättning och hur den påverkar dig.


  Intygsgivaren är välkommen att kontakta oss om hen är osäker på vad som ska framgå i intyget.

  Har du inte gjort någon utredning kan du vända dig till 1177 för att få mer information om vem du ska vända dig till.

  Fäll ihop
 • När ansökan är inskickad

  När din ansökan och nödvändiga intyg har kommit in beslutar våra samordnare om du har rätt att få stöd för funktionsnedsättning eller inte. Om din ansökan blir beviljad blir du kontaktad av en av våra samordnare för ett kartläggningssamtal.

  Efter samtalet skriver samordnaren ett beslut med rekommendationer om de stöd du behöver.

  Fäll ihop
 • Vad du ska göra för att få stödet du beviljats

  När du fått ett beslut om rätt till stöd ska du vända dig till kontaktpersonen vid din utbildning så snart som möjligt. Ni går sedan igenom det rekommenderade stödet tillsammans.

  På den här sidan hittar du kontaktpersoner för studenter med funktionsnedsättning på program och institutioner.

  Beroende på vilka stöd du har beviljats är det olika saker du behöver göra för att få dem.

  Läs mer om vad du ska göra för att få de olika stöden.

  Fäll ihop

Universitetets arbete för att studenter med funktionsnedsättning ska kunna studera på lika villkor beskrivs i handläggningsordningen.

Handläggningsordning för stöd till studenter med funktionsnedsättning

Covid-19

Med anledning av covid-19 sker all kontakt med våra samordnare och mentorer just nu på distans

Du kan kontakta samordnare via telefon 090-786 50 00 eller genom kontaktformuläret nedan.

Kontaktformulär

Ditt meddelande skickas till vår personal på Infocenter, som sedan vidarebefordrar meddelandet till den som det berör.

Universitetet är en myndighet. Meddelanden som du skickar här sparas och blir en allmän handling. Läs på umu.se/gdpr om hur vi hanterar personuppgifter.