"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Umu-id – ditt användarkonto

Som student vid Umeå universitet behöver du ett användarkonto - ett så kallad Umu-id. Du använder ditt Umu-id för att komma åt universitetets digitala tjänster som exempelvis trådlöst nätverk, lärplattformer och för att kunna logga in och se ditt schema. Du kan aktivera ditt Umu-id en vecka innan terminsstart, det kan gå att göra tidigare än så.

Därför behöver du ett Umu-id

Som student vid Umeå universitet får du tillgång till ett Umu-id. Ditt Umu-id är en slags digital identitet vid universitetet som också ger dig tillgång till ett användarkonto. Du använder sedan kontot för att logga in på universitetets digitala tjänster.

Umu-id ger dig behörigheter

Ditt Umu-id ger dig tillgång till:

 • en personlig e-postadress via Office 365. E-postkonto för studenter
 • olika program och IT -verktyg. Programvaror för studenter
 • Office 365 med program som Excel, Powerpoint, Teams och mer. Du kan också ladda ner programmen gratis till din dator. Office 365
 • universitets trådlösa nätverk
 • lärplattformen Canvas
 • information om och tjänster för dina studier som exempelvis:
  • anmälan till kurser
  • anmälan till examinationer
  • tjänst för att skapa och beställa studieintyg
  • examensansökan.

Du behöver också ditt Umu-id för att kunna skaffa Umu-kortet. Umu-kortet fungerar som lånekort vid biblioteket, inpasseringskort och du använder det även för utskrifter och kopiering.

Skaffa Umu-kortet

Så får du tillgång till ditt Umu-id

För att få tillgång till ditt Umu-id behöver du själv gå igenom vår aktiveringsguide. Detta kan du göra en vecka innan terminsstart, men ofta går det att göra tidigare än så. Du får inget särskilt meddelande från oss när det är möjligt att aktivera ditt användarkonto.

Det är bara du som är ny student som behöver aktivera ditt Umu-id - det är sedan aktivt under hela din studietid.

Detta får du göra med ditt användarkonto

När du aktiverar ditt konto godkänner du villkor för hur du får använda ditt användarkonto. Du hittar dem även på vår regelwebb.

Regel för Umeå universitetets användning av IT-resurser

Olika sätt att aktivera ditt Umu-id

Jag vill aktivera med konto på Antagning.se

Du kan aktivera ditt Umu-id med hjälp av ditt konto på Antagning.se.

Aktiveringsguiden

Jag vill aktivera med konto på eduID

Du kan aktivera ditt Umu-id med hjälp av ditt konto hos eduID.

Aktiveringsguiden

Jag saknar aktiveringskod och konto

Jag behöver en aktiveringskod då jag saknar ett konto hos antagning.se eller eduID.

Aktiveringsguiden

Jag är utbytesstudent

Om du är antagen vid Umeå universitet som utbytesstudent får du information om hur du ska aktivera ditt användarkonto när du kommer till Umeå.

Jag vill aktivera med BankID

Du kan aktivera ditt Umu-id med hjälp av BankID.

Aktiveringsguiden

Jag vill aktivera med Freja eID+

Du kan aktivera ditt Umu-id med hjälp av Freja eID+.

Aktiveringsguiden

Tillitsnivåer

För att säkerställa den digitala tryggheten hos alla studenter vid Umeå universitet finns det olika typer av förebyggande åtgärder, en sådan är så kallade ”tillitsnivåer”. Här beskrivs vad det är och hur det fungerar för dig som är student.

Tillitsnivå (även kallat "SWAMID Assurance level") är ett mått på tillit, alltså hur väl vi vet vem som står bakom ett konto. Det handlar om att säkerställa att det är just du som loggar in på ditt konto och inte någon annan.

Rätt tillitsnivå skapar trygghet

Umeå universitet har idag två nivåer på tillitsnivå: Nivå 1 (SWAMID AL1) och Nivå 2 (SWAMID AL2).

 • Nivå 1 (AL1) innebär att användaren till ett konto inte har legitimerat sig. Detta kommer efter införandet att innebära vissa restriktioner för användaren som då inte kommer att kunna logga in överallt.
 • Nivå 2 (AL2) innebär att användaren till ett konto har legitimerat sig med exempelvis Bank-id eller Freja eID+ och då är bekräftad som rätt användare.

Idag finns det olika digitala tjänster som kräver att man bekräftar sin identitet för att kunna logga in och framöver kommer fler tjänster att kräva rätt tillitsnivå av användaren. 

En guide för att själv kunna se och anpassa sin tillitsnivå finns här: Visa och höj din tillitsnivå – Manual (umu.se)

Installera MFA för säkrare inloggning

För att höja säkerheten vid inloggning i de system du använder vid Umeå universitet uppmanas alla studenter att addera ett extra skyddslager. Förutom ditt användarnamn och lösenord kan du med hjälp av ”MFA” tillföra ytterligare ett sätt att bekräfta din identitet och på så sätt hindra obehöriga åtkomst till dina konton.

Detta är MFA

MFA, eller multifaktorautentisering som det heter, ger ett extra skyddslager vid inloggning i Umeå universitets olika system och digitala tjänster. Efter du aktiverat MFA kan du via appen ”Microsoft Authenticator” bekräfta din identitet när du loggar in i exempelvis Microsoft 365.

Därför behövs MFA 

Fördelen med MFA är att ditt konto får en högre nivå av säkerhet. Det blir svårare för utomstående att kunna logga in och komma åt din information eftersom det skulle kräva åtkomst till både ditt Umu-id, lösenord och mobila enhet. 

Så aktiverar du MFA

Följ stegen i denna manual för att aktivera MFA. Upplever du problem, kontakta ITS Servicedesk. 

Senast uppdaterad: 2023-09-05