Hoppa direkt till innehållet
printicon

Lär dig effektivare studievanor

Får du inte riktigt studierna att fungera? Kanske har du poäng som släpar efter eller känner att tiden inte räcker till för dig. Här hittar du tips och information som kan hjälpa dig på väg. Om du vill ha mer tips och råd anpassad just för dig kan du även höra av dig till Studieverkstaden för att få individuell handledning.

Tips och råd – studieteknik

 • Vad kan du tänka på för att lyckas med dina studier?

  Du är själv den viktigaste resursen för att studierna ska gå bra och det finns mycket du kan göra för att planera och genomföra studierna på ett för dig, bra sätt. Därför kan ett steg vara att reflektera över sitt lärande för att komma vidare i sina studier. Studieteknik handlar om att hitta olika metoder som passar just dig. Det kan göra studierna både roligare och mer framgångsrika. Fundera över vad som fungerar bra för dig när det gäller studier och inlärning.

  Fäll ihop
 • Planera och organisera dina studier

  Förbered dig innan du börjar plugga genom att planera. Du kan planera i flera steg och på olika nivåer. Vad händer den här terminen? Vilka kurser och/eller moment ska du läsa? När är examinationer? Vilka andra viktiga händelser har du framöver? Ska du resa bort eller göra något utöver dina studier? Finns det litteratur som du behöver beställa inför en speciell kurs? Gör gärna en terminsplanering där du lägger in översiktligt vad som händer under terminen. Det finns många sidor på nätet där du kan skriva ut en gratis terminsplanering – sätt gärna upp den där hemma så att du är förberedd på vad som händer. Studera kursplanen och de förväntade studieresultaten, så blir det lättare att se vad du ska fokusera på under kursen. Att göra en kurs- och veckoplanering kan ge dig den struktur du behöver för att komma igång och arbeta med rätt uppgifter.

  Fäll ihop
 • Börja plugga direkt och var aktiv när du läser!

  Skjut inte upp studierna till i morgon - du har allt att vinna på att komma igång även med självstudierna så fort terminen eller kursen börjar. Försök hitta din bästa plats att plugga på där du störs så lite som möjligt. Att anteckna under tiden du läser hjälper dig att hålla koncentrationen. Var uppmärksam på att du verkligen pluggar under den tid du planerat att plugga; mobilen och internetsurfande är ofta tidstjuvar! Gör dem till belöningar i stället när du har haft ett effektivt studiepass.

  Fäll ihop
 • Repetition och pauser

  Lägg även tid på repetitioner av de föreläsningsanteckningar du har, det du läst och har arbetat med. Med repetition sparar du tid genom att hålla kunskapen färskare i minnet och lär lättare - inte bara fram till tentan utan även efter kursens slut. Lägg gärna in tid för repetition i din planering. Korta pauser på några minuter hjälper dig också att hålla koncentrationen under ett längre studiepass. Pomodorometoden är en bra teknik för att arbeta fokuserat och effektivt genom att ta korta pauser. 

  Läs mer om metoden.

  Fäll ihop
 • Vad gör du av din tid?

  Planering är A och O för att bli effektiv i studiearbetet. Planeringen är det viktigaste förberedelsearbetet som ger dig en grund för att fokusera på det som är viktigt, vad det gäller innehåll, material m.m. Genom att göra en tidsstudie över en vecka kan du få en detaljerad uppfattning om hur du använder din tid. Schema 1 är till hjälp vid din planering. Fyll i schemat under en vecka, varje kväll, vad du gjorde, inte vad du tänkt att göra. Summera i slutet av veckan hur mycket tid du har använt till sömn, måltider, hushållsarbete, föreläsningar, självstudier, motion, hobbies och eventuellt förvärvsarbete.

  Har du balans i livet? Gör sedan en självanalys. Svara på frågorna i dokument Självanalys - balans i livet? Hur ser det ut? Vad fungerar bra, vad fungerar mindre bra? Finns det skillnader i hur du har det nu och hur du skulle vilja ha det? Finns det något du vill förändra? Sammanställ dina tankar och besluta dig för hur och när du gör vad.

  Sen kan du lägga upp en ny planering. Skriv gärna ut Schema 2 eller Enkelt schema, om du inte använder din egen almanacka. Börja med att lägga in fasta tider som föreläsningar, grupparbeten och tentamen m.m. som gäller studierna. Försök att lägga upp planeringen utifrån kunskapsmål och inte efter sidantal, t.ex. "idag ska jag lära mig 4P-metoden" istället för "idag ska jag läsa 40 sidor". Nyttja din bästa tid på dygnet när du är som mest koncentrerad till att göra de svårare uppgifterna och kanske lägga in repetitionstid när koncentrationen inte är på topp. Glöm inte att även planera in saker som händer privat, träning, arbete, födelsedagar, släktmiddagar m.m.
  Det är inte bara att göra en planering och sedan tro att allting löser sig utan du måste även göra en uppföljning så att du ser vad du har klarat av och vad som inte är gjort. Om du inte har lyckats genomföra planeringen behöver du också analysera varför. Kanske var din planering orealistisk. Utvärdera varje kväll och förändra din planering så att du känner att det är ett stöd för dig!

  Fäll ihop
 • Vad kan du tänka på när du läser kurslitteratur?

  Många faller i fällan att läsa ett visst antal sidor per dag i stället för att lära sig en viss mängd kunskap. Innan du läser en text, kontrollera dina anteckningar, läsanvisningar eller ev. kunskapsnivå i boken för att veta vad du förväntas kunna efter att du har läst texten. Ett alternativ är att skumläsa texten för att se vilka delar som är extra intressanta. Efter läsningen kan du gå tillbaka och följa upp så att du har förstått. Du kan också träffa dina kurskamrater och träna genom att förklara för varandra vad texten handlar om. Kanske vill du utveckla din läshastighet för att hålla en högre koncentration och förstå mer av vad du läser - kontakta oss så kan vi berätta mer!

  Fäll ihop
 • Hur får du tentaro?

  Inför tentan behöver du repetera selektivt och ägna tid åt sådant som du inte kan. Gör gärna ett repetitionsschema och sammanfatta det du repeterat kanske genom att göra en mindmap. Ta reda på vilken sorts skrivning det är och vilket material som ska täckas in. Titta på gamla skrivningar, gör övningsuppgifter/frågor. Tänk positivt! Det här klarar du!

  I kompendiet Plugga smart hittar du en checklista inför och under tentan - smarta sätt att tänka på inför och under tentamen.

  När du skriver tentan ska du börja med att läsa igenom alla frågor och skriva ner nyckelord till varje fråga och strukturera svaren innan du besvarar dem. Besvara de lättaste frågorna först. Lägg märke till frågorna så att du inte har missförstått dem och gå tillbaka och kontrollera frågan igen när du har svarat på den. Här kan frågans verb vara bra att kasta en extra blick på. Där framgår det tydligt vad det egentligen är som man vill att du ska göra, tex beskriv, förklara, diskutera betyder helt olika saker. Svara enbart på vad som efterfrågas.

  Kontrollera svaren - står det verkligen vad du menar. Här hittar du en förklaring kring de vanligaste språkhandlingarna, som du kan använda dig av för att förstå frågan och få idéer på hur du kan svara på frågan.

  Fäll ihop
 • Hur kan du öka din koncentration?

  Koncentration är förmågan att rikta och styra uppmärksamheten, en mental process som går att påverka. Du kan skapa koncentration. Välj en studieplats med så få störningsmoment som möjligt. Rensa huvudet från störningsmoment genom att skriva, tala med någon, göra listor och få undan. Använd tiden då du är piggast till att jobba med det svåraste studiematerialet. Börja med mental förberedelse, en uppvärmning då du ställer in hjärnan på det du ska göra. Sätt gränser för studiepassen så blir det lättare både att komma igång och att behålla fokus. Ta en sak i taget!

  Hitta aktiva studiemetoder t.ex. genom att anteckna på olika sätt, göra frågor, diskutera med andra, sammanfatta huvudidéer och förhöra dig själv. Kanske kan du göra flash-cards som du kan använda dig av när du repeterar. Ta pauser för att röra på dig och motverka spänningar i kroppen, prova någon avslappningsövning. Tillåt paus för bearbetning, så det inlästa får "sjunka in". Du måste givetvis också ta paus för att äta, så både kroppen och hjärnan får ny energi. Motivera dig. Öva på en positiv inre dialog. "Om du tror att du kan så kan du mer än du tror".

  Fäll ihop
 • Hur motiverar du dig?

  Din motivation är drivkraften i det du gör. Ju mer motiverad du är desto bättre kommer du att lyckas. Motivationen hänger därför samman med hur meningsfullt du anser att dina studier är, hur intresserad du är av ämnet och vilken målsättning du har med dina studier. Motivationen ökar när du tänker på målet med studierna, kursen eller uppgiften du ska göra. Sätt in det i ett större sammanhang. Hur har du praktisk användning av det du läser i ditt kommande arbetsliv? Var tydlig med vilka mål du har med dina studier, sätt gärna upp delmål och belöna dig när du nått dem. Fokusera på idag och nu, inte på igår eller i morgon eller vad du inte hann göra tidigare. Försök att göra något, istället för att ångra det du inte gjorde. Tänk på vad du har uppnått och uppmuntra dig själv. Var stolt över det du gör!

  Fäll ihop

Välkommen till Studieverkstaden!

Behöver du tips om hur du kan plugga effektivare? Skriva bättre rapporter? Göra bra muntliga presentationer?

Läs mer om Studieverkstaden

Kontakta oss

Fråga eller boka handledning:
studieverkstad@umu.se

Drop-in

Sök- och skriv
När: Torsdagar 14–16
Var: Studieverkstaden, UB

Skrivande
När: Tisdagar 12.30–13:30
Var: Medicinska bibliotekets entré

Studieteknik
När: Tisdagar 09.30–10.30
Var: Studieverkstaden, UB

Academic support (engelska)
När: Tisdagar 12.00–13.00
Var: Alkoven vid informationsdisken, UB

Hitta till oss

Vi finns i Universitetsbiblioteket i Samhällsvetarhuset.

Kartor

Våra föreläsningar och workshoppar