"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Brandskydd

Om larmet går är det viktigt att du vet vad du ska göra. Kolla alltid upp utrymningsplanen i den byggnad du är i för att veta var det finns utrymningsvägar, brandredskap och återsamlingsplats. Sådana utrymningsplaner finns på varje våning i varje byggnad på campus.

När larmet går - vad gör du?

Se vad du ska göra om det börjar brinna (2 min och 46 sekunder).

Om du upptäcker brand

  1. Rädda direkt hotade personer till säker plats. Varna personer i din närhet.
  2. Larma genom att trycka på närmaste brandlarmsknapp. Ring 112 om du har information om branden.
  3. Släck branden om det går men utsätt dig aldrig för fara.
  4. Utrym byggnaden och gå till återsamlingsplatsen för byggnaden du befinner dig i. OBS! Gå aldrig genom rök. Det ska alltid finnas två av varandra oberoende utrymningsvägar så om den ena är rökfylld ska den andra användas.

Om larmet går men ingen brand upptäcks

  1. Ta kortaste utrymningsvägen ut ur byggnaden.
  2. Stäng fönster och dörrar efter dig om du sitter i grupprum.
  3. Gå till återsamlingsplatsen för den byggnad du befinner dig i och vänta tills din lärare eller annan ansvarig meddelat att faran är över.
Senast uppdaterad: 2023-02-02