Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Skador och försäkringar

Som student omfattas du av Kammarkollegiets personskadeförsäkring för studenter. Försäkringen täcker personskador genom olycksfall och vissa fall av sjukdom genom smitta.

Arbetsskada

En arbetsskada är en skada som har uppstått på grund av olycksfall eller någon annan skadlig inverkan i arbetet. För dig som student kan det till exempel vara

  • En skada som inträffar på campusområdet under din studietid
  • Ett olycksfall som inträffar under din resa till eller från universitetet
  • En stick- eller skärskada i samband med utbildning
  • En skada i samband med verksamhetsförlagd utbildning.

Anmälan av arbetsskada

Om du drabbats av en arbetsskada ska du anmäla det till Kammarkollegiet och till Försäkringskassan. För att kunna styrka skadan är det lämpligt att gå till läkare. Spara alla intyg och kvitton som hänger ihop med arbetsskadan.

Du lämnar sedan in skadeanmälan till din institution som skriver under den.

Tillbud

Ett tillbud är en händelse som kunnat leda till skada. Det är viktigt att även anmäla tillbud för att förebygga arbetsmiljöskador. Fyll i blankett för tillbudsanmälan och skicka till Arbetsmiljösamordnaren på Lokalförsörjningsenheten.

Blankett tillbudsanmälan

Personskadeförsäkring

Studenter och doktorander omfattas av Kammarkollegiets Personskadeförsäkring för studenter. Den gäller både för studenter som är bosatta i Sverige och för studenter som kommer hit från utlandet och studerar. Försäkringen gäller under skoltid och under direkt färd mellan bostaden och den plats där skoltiden tillbringas. Den gäller bara i Sverige.

Försäkringen täcker personskador genom olycksfall och vissa fall av sjukdom genom smitta. Eftersom försäkringen bara gäller under skoltid är det viktigt att du också har ett eget personskadeskydd som gäller under fritid då de flesta olyckshändelser inträffar.