"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

För dig som är stödperson

Som stödperson till en student med funktionsnedsättning har du en mycket viktig roll. En stödperson kan till exempel ha uppdrag som anteckningsstöd. Har du redan en anställning vid Umeå universitet kan du inte ta ett uppdrag som stödperson.

Anteckningsstöd

Att vara anteckningsstöd innebär att du hjälper studenter med funktionsnedsättning att anteckna på föreläsningar. Det är viktigt att tänka på att anteckna noga och tydligt, eftersom andra än du själv ska kunna förstå innehållet.

Vad anteckningsstöd innebär

Som anteckningsstöd kan du få ersättning om du antecknar under föreläsningar till en student som har fått beslut om sådant stöd.

Ersättning för anteckningsstöd ges endast vid föreläsningar och schemalagda seminarier, inklusive inspelade webbaserade föreläsningar. Den som får anteckningar ansvarar själv för att bedöma riktigheten/relevansen i anteckningarna. Ett anteckningsstöd ska ses som ett komplement till föreläsningar och eventuella egna anteckningar, och ersätter inte närvaro vid föreläsningar eller för att ta del av webbaserade föreläsningar.

Uppdraget innebär att du:

 • Överlämnar överskådliga och tydliga anteckningar till den du antecknar åt, så snart som möjligt. Du kan överlämna dina anteckningar antingen i pappersformat eller digitalt. Eventuella kopieringskostnader ingår i arvodet.
 • Vid behov går igenom anteckningarna med den du antecknar åt och ger förtydliganden.

Tips på vad du kan göra som anteckningsstöd:

 • Förbered dig genom att bekanta dig med strukturen i kurslitteraturen och bilda dig en uppfattning om de begrepp, principer och metoder som finns i texten.
 • Gör anteckningarna överskådliga och tydliga. Lämna lite luft mellan raderna och en god marginal för kompletteringar från litteraturen, tankar, frågor med mera.
 • Försök att notera eventuella viktiga saker som läraren förmedlar men som inte skrivs på tavlan. Termer och begrepp som upprepas av läraren och som är speciella för kursen kan också vara viktiga att notera.

För att få din ersättning

För att du ska få ersättning för uppdrag som stödperson behöver du lämna in några olika redovisningar. En intresseanmälan för arvoderat uppdrag måste fyllas i och lämnas in före du påbörjar ditt uppdrag. Eventuella anteckningar eller uppdrag som du utfört innan du lämnat in blanketten kan du inte få ersättning för.

Har du inte fyllt i arvodesräkningar rätt, skickas de tillbaka till dig för justering. Lämna in din arvodesräkning varje månad, så blir det möjligt att rätta felaktigheter om de uppstår och risken minskar att du blir utan arvode för utfört uppdrag. Blanketterna för intresseanmälan för arvoderat uppdrag samt arvodesräkning finns här nedan.

Blanketter

Det är viktigt att du fyller i blanketterna och bifogar underlag enligt instruktionerna nedan.

Intresseanmälan för arvoderat uppdrag

Arvodesräkning

Arvodesräkning - instruktion för att fylla i blanketten

 • Fyll i namn, personnummer och adress på arvodesräkningen.
 • Under Institution skriver du Studentcentrum.
 • Under Anställd som skriver du Anteckningsstöd, Stöd till medstudent eller Skrivhjälp, samt namn på den person du är stödperson till.
 • Fyll i antal timmar du jobbat respektive dag i de grå rutorna under period. Avrunda uppåt till närmaste hel- eller halvtimme. Observera att du endast kan få ersättning för timmar utförda på vardagar och max 8 timmar per dag (såvida det inte framgår av schema att en liveföreläsning skett streamad eller på campus en helgdag eller mer än 8 timmar).
 • Rutorna á-pris och Totalt belopp fyller samordnaren i. 
 • Sedan ska du skriva under arvodesräkningen i rutan Underskrift arbetstagare.
 • Antecknar du till flera personer lämnar du in en arvodesräkning per person. Du behöver endast bifoga ett schema om det är samma schema för alla de studenter du antecknar till.
 • För dig som antecknar vid inspelade föreläsningar gäller följande: Dubblera tiden för den inspelade föreläsningen och avrunda sedan upp till närmaste hel- eller halvtimme. (Exempelvis om föreläsningen är 10 minuter så ges då ersättning för 2x10 min = 20 minuter, vilket innebär att du efter avrundning anger 30 minuter på din arvodesräkning.)  

Övriga fält i arvodesräkningen lämnar du tomma. 

Schema - om du är anteckningsstöd vid föreläsningar

Om du har anlitats som anteckningsstöd får du ersättning för föreläsningar och schemalagda seminarier. Du får ingen ersättning för grupparbeten, om inte annat har beslutats av samordnaren. För att få ersättning för anteckningsstöd ska du bifoga schema alternativt skärmdumpar från inspelade föreläsningar.

Utbetalning och konto

Utbetalningsdag för arvoden är den 25:e i månaden efter att du utfört uppdraget. För att du ska få ersättningen den 25:e ska du lämna in rätt ifylld arvodesräkning tillsammans med schema (om du är anteckningsstöd), senast den 1:a samma månad som utbetalning sker. För utbetalning i juli måste arvodesräkningen vara inlämnad senast 15 juni och för utbetalning i januari ska arvodesräkningen vara inlämnad senast 15 december.

Skicka/lämna ovanstående till Samordnare för studenter med funktionsnedsättning via någon av följande alternativ: 

 • Via post till: Samordnare för studenter med funktionsnedsättningar
  Studentcentrum, Umeå universitet, 901 87 Umeå. 
 • Via e-post till: stodperson.sc@umu.se
 • Via kontaktformuläret på denna sida
 • Du kan också lämna in din arvodesräkning till Infocenter

Universitetet använder Danske Bank för löneutbetalningar, så om du vill ha din ersättning till ett lönekonto måste du registrera dig hos Danske Bank enligt de instruktioner du får när du har lämnat in din intresseanmälan.

Checklista – har du gjort/lämnat in ...?

 • Intresseanmälan för arvoderat uppdrag. Lämnas in innan uppdraget påbörjas och vid varje ny terminsstart så länge uppdraget pågår.
 • Arvodesräkning, med:
  • Antal timmar per dag, avrundat uppåt till närmaste hel- eller halvtimme.
  • Ditt namn och namn på den du antecknar åt.
 • Schema, alternativt skärmdump på inspelade föreläsningar.
 • Registrering av konto för utbetalning hos Danske Bank. 

Följande ersättning gäller:

 • Anteckningsstöd: 100 kr/timme för 1 student; 20 kr/timme extra för varje ytterligare student (dvs. antecknar du till två studenter får du totalt 120 kr/timme)
 • Stöd av medstudent: 100 kr/timme
 • Skrivhjälp: 150 kr/timme

Instruktioner om hur du gör för att få din ersättning

 

Om du behöver hjälp eller har frågor

Kontakta Infocenter genom kontaktformuläret nedan. Du kan också ringa 090-786 50 00 eller besöka Infocenter i Universum.

 

Kontaktformulär

Ditt meddelande skickas till Infocenter, som sedan vidarebefordrar meddelandet till den person det berör. OBS! Kontrollera din skräppost, så att du säkert får vårt svar. Mejl från oss fastnar ibland i skräppostfiltret.

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Senast uppdaterad: 2023-03-03