Hoppa direkt till innehållet
printicon

Lär dig skriva vetenskapligt

Till Studieverkstaden kan du vända dig för att bli bättre på att skriva. Vi vägleder i skrivprocessen, tipsar om strategier för att utveckla skrivandet, ger återkoppling på texter och svarar på frågor. Däremot kan vi inte rätta dina språkfel åt dig eller bedöma innehållet.

Det här kan du göra

Så här bokar du skrivhandledning

  1. Mejla Studieverkstaden för att boka en tid. Ange namn, telefonnummer, utbildning, vad du vill ha hjälp med samt om du skriver på svenska eller engelska.
  2. Kör stavnings- och grammatikkontroll på din text. Wordformat, 1,5 radavstånd.
  3. Skicka texten senast kl. 08.00 dagen före din bokade tid.
  4. Glöm inte att lämna återbud om du inte kan komma!
  5. Finns du inte i Umeå? Du kan få skrivhandledning via e-post, telefon eller Skype.

Läs mer i Studieverkstadens kompendium

Bli vän med skrivprocessen

En lunchföreläsningsserie om framgångsrika strategier vid akademiskt skrivande. Skrivandet är en process och ibland en stor utmaning för många studenter.

Studieverkstaden anordnar en föreläsningsserie som fokuserar på olika steg i skrivprocessen. Vid varje föreläsning tar vi upp strategier och verktyg som kan hjälpa dig med skrivande och källhantering. Du kan gå på alla föreläsningar eller på några av dem. Du behöver inte föranmäla dig till föreläsningarna. Alla studenter vid Umeå universitet är välkomna.

Bli vän med skrivprocessen genom att besöka våra föreläsningar.

Aktuella föreläsningar

Röda tråden

En workshop i tre delar som tar upp textbindning på olika nivåer: styckeindelning, kärnmeningar, sambandsord m m. Dessutom lyfts vad som kännetecknar korrekt akademiskt språk. Grundläggande nivå.

Förutom övningar och diskussioner kommer viss tid att finnas att arbeta med egna texter. Ta därför gärna med en egen text.

Anmäl dig senast kl 12:00 dagen innan respektive workshop till:
studieverkstad@umu.se
Var tydlig med vilken del du anmäler dig till. Anmälan är bindande.

Aktuella workshoppar