Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 mars 2021)

printicon

Forskarutbildning i växtfysiologi/växters cell- och molekylärbiologi

Syftet med doktorandprogrammet vid Institutionen för fysiologisk botanik är att tillhandahålla forskarutbildning på högsta internationella nivå, med inriktning på såväl vetenskaplig som personlig utveckling. Vi har vanligtvis 15-20 doktorander från flera olika länder världen över och erbjuder studenterna en omväxlande och stimulerande studiemiljö.

Vårt program ger doktoranderna möjlighet att bedriva grundläggande forskning inom växtfysiologi, molekylär växtbiologi, funktionell genomik och bioinformatik samt växtbioteknik. Vi erbjuder kurser, workshops och seminarier där doktoranderna integreras i en interaktiv vetenskaplig miljö.

Institutionen är indelad i 15 forskargrupper vilka alla leds av en individuell forskarhandledare. Forskarutbildning bedrivs inom flera olika forskningsfält så som cellbiologi, hormonbiologi, växternas tillväxt och utbildning, växternas förmåga att reagera på yttre faktorer (till exempel klimatförändringar och biotisk stress), vedbiologi, genetik och genomik.

Dessa olika forskningsprogram ger studenterna möjlighet att ägna sig åt stimulerande forskningsprojekt och att lära sig använda alla avancerade moderna forskningsmetoder.

Läs mer om forskningen vid Institutionen för fysiologisk botanik

Aktuella avhandlingar

Celler samarbetar och förbereder cellväggar för vattentransport
Celler samarbetar och förbereder cellväggar för vattentransport

Bernadette Sztojka har identifierat tre nya regulatorer involverade i denna process.

Ny flisningsmetod leder till effektivare användning av vedråvara
Ny flisningsmetod leder till effektivare användning av vedråvara

De första stegen är viktiga för att öka utbytet från skogsråvaran skriver Jessica Timmerfors i sin avhandling.

Att leta upp rimliga resultat ur komplexa träddata
Att leta upp rimliga resultat ur komplexa träddata

Bastian Schiffthaler har förbättrat genominformationen från europeisk asp och utvecklat bioinformatikverktyg.

Studierektor