Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskarutbildning i växtfysiologi/växters cell- och molekylärbiologi

Syftet med doktorandprogrammet vid Institutionen för fysiologisk botanik är att tillhandahålla forskarutbildning på högsta internationella nivå, med inriktning på såväl vetenskaplig som personlig utveckling. Vi har vanligtvis 15-20 doktorander från flera olika länder världen över och erbjuder studenterna en omväxlande och stimulerande studiemiljö.

Vårt program ger doktoranderna möjlighet att bedriva grundläggande forskning inom växtfysiologi, molekylär växtbiologi, funktionell genomik och bioinformatik samt växtbioteknik. Vi erbjuder kurser, workshops och seminarier där doktoranderna integreras i en interaktiv vetenskaplig miljö.

Institutionen är indelad i 15 forskargrupper vilka alla leds av en individuell forskarhandledare. Forskarutbildning bedrivs inom flera olika forskningsfält så som cellbiologi, hormonbiologi, växternas tillväxt och utbildning, växternas förmåga att reagera på yttre faktorer (till exempel klimatförändringar och biotisk stress), vedbiologi, genetik och genomik.

Dessa olika forskningsprogram ger studenterna möjlighet att ägna sig åt stimulerande forskningsprojekt och att lära sig använda alla avancerade moderna forskningsmetoder.

Läs mer om forskningen vid Institutionen för fysiologisk botanik

Aktuella avhandlingar

Nya rön om reglering av rotbildning
Nya rön om reglering av rotbildning

Abdellah Lakehal har studerat hur initieringen av adventivrötter regleras på molekylnivå.

Förklarar bladets form med hjälp av systembiologi
Förklarar bladets form med hjälp av systembiologi

Med systembiologiska metoder har Barbara Terebieniec identifierat gener som kontrollerar bladform i asp.

Klimatförändring utmanar granen och dess mikroorganismer
Klimatförändring utmanar granen och dess mikroorganismer

Klimatförändringar inverkar på granens vitalitet och även svampar och bakterier som lever i symbios med träd.

Studierektor