"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Resurser vid UCMM

Vid laboratorierna på UCMM finns en stor kunskap om användbara specialtekniker inom molekylär- och genetisk forskning. Den flexibla arbetsmiljön vid UCMM stimulerar till samarbete och utbyte av erfarenheter mellan de olika forskningsområdena inte bara inom UCMM men också externt, där forskningsgrupper utanför enheten har möjlighet att nyttja våra resurser.

Policy User Clubs

Policy för UCMMs User Clubs

OPT Bioptonics 3001

OPT (Optical projection tomography) är en relativt ny teknik där tredimensionella bilder av kroppsvävnader skapas och analyseras med avseende på lokalisering av genuttryck och eller protein distribution. En stor fördel jämfört med andra tomografiska tekniker är fördelen att kunna utnyttja vardagliga markörer som finns i laboratoriet såsom antikroppar, in situ prober, beta-galaktosidas infärgningar m.m. för att skapa de kontraster som sedan ligger till grund för en perfekt tredimensionell generering. Potentialen för OPT som ett bild- och kvantifieringsverktyg av intakta vävnader från tex. bukspottskörteln hos möss, där kvantifiering och distribution av insulinproducerande celler analyseras, har redan demonstrerats och publicerats vid UCMM.

Kontaktgrupp Ulf Ahlgren
Rum: B-414a
200 SEK/h för alla användare
(om lösningar används lokalt tas en extra avgift ut beroende på mängd)

Lavision Biotec 2nd gen UM (LSFM)

Kontaktgrupp Ulf Ahlgren
Rum: B-424a
Uppstartskostnad externa användare 3 000 SEK
200 SEK/h för alla användare ELLER
maximum 15 000 SEK/år för externa användare
maximum 10 000 SEK/år för interna användare
(om lösningar används lokalt tas en extra avgift ut, kontakta grupp Ulf Ahlgren)

Konfokalmikroskop

UCMM har ett konfokalmikroskop för högupplösta analyser av cellpreparat infärgningar med fluorkromer. Uppsättningen består av ett Nikon Eclipse C1 konfokalmikroskop utrustat med två kombinationsuppsättningar av laserstrålar, 405nm, 488nm och 503nm lasrar respektive 488nm, 594nm och 633nm lasrar. Skanningarna visas i ett tvåskärmsystem med Nikon Eclipse C1 software.

Contact group Jonas von Hofsten
Rum: D2-516
Uppstartskostnad externa användare 5 000 SEK
400 SEK/h externa användare 
200 SEK/h interna användare 

Kryostat

I kryostatrummet på UCMM står fyra stycken kryostater. Två MICROM HM 505 E samt två CryoStar NX70, som dagligen nyttjas av institutionens forskningsgrupper. Här är fullt av skapande energi och rörelse där många vetenskapliga men också livsexistentiella frågor har dryftats.

Kontaktgrupp Lena Gunhaga
Rum: D1-420
100 SEK/h för externa användare ELLER maximum 10 000 SEK/år

Image analysis Imaris

Kontaktgrupp Ulf Ahlgren
Rum: B-426
Uppstartskostnad
nya användare 3 000 SEK
100 SEK/h för alla användare

Vibratom

Kontaktgrupp Leif Carlsson
Rum: D1-420
100 SEK/h för externa användare

Mikrotom

Kontaktgrupp Helena Edlund
Rum: D1-420
100 SEK/h för externa användare

Normala epifluorescence mikroskop (E800)

Kontaktgrupp Helena Edlund
Rum: D1-429
150 SEK/h för externa användare

Dissecting fluorescent mikroskop

Kontaktgrupp Ulf Ahlgren
Rum: A-524b
150 SEK/h för externa användare

Bioanalyzer

Kontaktgrupp Andreas Hörnblad & Silvia Remeseiro
Rum: B-414b
100 SEK/h för externa användare

Qubit

Kontaktgrupp Andreas Hörnblad & Silvia Remeseiro
Rum: B-414b
50 SEK/tillfälle för externa användare

Ultracentrifug (UCMM/IMB)

Kontaktgrupp Simon Tuck
Rum: B-526
Uppstartskostnad
 alla användare 2 000 SEK
400 SEK/tillfälle externa användare ELLER maximum 10 000 SEK/år
200 SEK/tillfälle interna användare ELLER maximum 5 000 SEK/år

Zeiss Axio Scan

Kontaktgrupp Leif Carlsson & Helena Edlund
Rum: B-414a
Uppstartskostnad externa användare 2 000 SEK
Externa användare 200 SEK/h för de första 6 timmarna och därefter 50 SEK/h. Gäller per session.
(Det är inte tillåtet att boka längre än 24-timmars sessioner på den här maskinen)

Golvcentrifug

Kontaktgrupp Changchun Chen
Rum: D1-422a
200 SEK/tillfälle för externa användare ELLER maximum 10 000 SEK/år

Geldoc

Kontaktgrupp Helena Edlund
Rum: D1-422a
100 SEK/tillfälle för externa användare ELLER maximum 3 000 SEK/år

Sonikator

Kontaktgrupp Andreas Hörnblad
Rum: D2-418a
100 SEK/tillfälle för externa användare

Realtids-PCR/Q-PCR

Kontaktgrupp Helena Edlund
Rum:D1-422a
200 SEK/tillfälle för externa användare
100 SEK/tillfälle för interna användare

Senast uppdaterad: 2023-02-14