Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon

Resurser vid UCMM

Vid laboratorierna på UCMM finns en stor kunskap om användbara specialtekniker inom molekylär- och genetisk forskning. Den flexibla arbetsmiljön vid UCMM stimulerar till samarbete och utbyte av erfarenheter mellan de olika forskningsområdena inte bara inom UCMM men också externt, där forskningsgrupper utanför enheten har möjlighet att nyttja våra resurser.

Policy UserClubs

Policy för UCMMs UserClubs

Avgifter UserClubs

Information om avgifter och kontaktgrupper för UserClubs vid UCMM

OPT Bioptonics 3001

OPT (Optical projection tomography) är en relativt ny teknik där tredimensionella bilder av kroppsvävnader skapas och analyseras med avseende på lokalisering av genuttryck och eller protein distribution. En stor fördel jämfört med andra tomografiska tekniker är fördelen att kunna utnyttja vardagliga markörer som finns i laboratoriet såsom antikroppar, in situ prober, beta-galaktosidas infärgningar m.m. för att skapa de kontraster som sedan ligger till grund för en perfekt tredimensionell generering. Potentialen för OPT som ett bild- och kvantifieringsverktyg av intakta vävnader från tex. bukspottskörteln hos möss, där kvantifiering och distribution av insulinproducerande celler analyseras, har redan demonstrerats och publicerats vid UCMM.

Kontaktgrupp Ulf Ahlgren
200SEK/h för alla användare
(om lösningar används lokalt tas en extra avgift ut beroende på mängd)

Lavision Biotec 2nd gen UM (LSFM)

Kontaktgrupp Ulf Ahlgren
Uppstartskostnad externa användare 3000 SEK
200SEK/h för alla användare ELLER
maximum 15 tSEK/år för externa användare
maximum 10tSEK/år för interna användare
(om lösningar används lokalt tas en extra avgift ut, kontakta grupp Ulf Ahlgren)

Konfokalmikroskop

UCMM har ett konfokal mikroskop för högupplösta analyser av cellpreparat infärgingar med fluorkromer. Uppsättningen består av ett Nikon Eclipse C1 konfokalmikroskop utrustat med två kombinationsuppsättningar av laserstrålar, 405nm, 488nm och 503nm lasrar respektive 488nm, 594nm och 633nm lasrar. Skanningarna visas i ett tvåskärms system med Nikon Eclipse C1 software.

Contact group Jonas von Hofsten
Uppstartskostnad externa användare 5000 SEK
400SEK/h externa användare ELLER maximum 15 tSEK/år
200SEK/h interna användare ELLER maximum 10 tSEK/år

Kryostat

I kryostatrummet på UCMM står sex stycken kryostater, MICROM HM 505 E, som dagligen utnyttjas av alla institutionens forskningsgrupper. Här är fullt av skapande energi och rörelse där många vetenskapliga men också livsexistentiella frågor har dryftats.

Kontaktgrupp Lena Gunhaga
100SEK/h för externa användare

Image analysis Imaris

Kontaktgrupp Ulf Ahlgren
Uppstartskostnad
nya användare 3000 SEK
100SEK/h för alla användare

Vibratom

Kontaktgrupp Leif Carlsson
100SEK/h för externa användare

Mikrotom

Kontaktgrupp Helena Edlund
100SEK/h för externa användare

Normala epifluorescence mikroskop (E800)

Kontaktgrupp Helena Edlund
150SEK/h för externa användare

Dissecting fluorescent mikroskop

Kontaktgrupp Ulf Ahlgren
150SEK/h för externa användare

Bioanalyzer

Kontaktgrupp Helena Edlund
100SEK/h för externa användare

Qubit

Kontaktgrupp Andreas Hörnblad
50SEK/tillfälle för externa användare

Ultracentrifug (UCMM/IMB)

Kontaktgrupp Simon Tuck
Uppstartskostnad
alla användare 2000SEK
200SEK/tillfälle externa användare ELLER maximum 10 tSEK/år
200SEK/tillfälle interna användare ELLER maximum 5 tSEK/år