"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

LICR

LICR-programmet inriktas mot det sedan länge kända problemet att ineffektivt utantillärande genom imitation dominerar i matematik-klassrum. Syftet är att undersöka om, hur och under vilka förutsättningar uppgifter och undervisning som syftar till att eleverna konstruerar egna lösningsresonemang kan leda till effektivare lärande.

Ett förslag till en lösning på problemet föreslås av Brousseau's teori om didaktiska situationer, som hävdar att lärande är mer effektivt om eleverna konstruerar sina egna uppgiftslösningar i stället för att imitera givna lösningsmetoder. LICR-programmet består (för närvarande, 2015) av ett 15-tal mer eller mindre närliggande forskningsstudier av relationer mellan 1) uppgiftsegenskaper, 2) lärare-elev interaktion, 3) elevernas resonemang och 4) läranderesultat. Programmet bygger på resultat från forskningslitteraturen, som visar hur lämpligt avpassad undervisning kan stödja elevernas djupare lärande men även att sådan undervisning är svårare att designa och genomföra än den vanligt förekommande imitativa undervisningen. Resultaten hittills inom visar i upprepade studier att lärande via konstruktion av lösningar är effektivare än lärande via imitation av givna lösningsmetoder.

Kontaktperson

Johan Lithner
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 69 08

Medverkande från UFM

Catarina Andersson
Universitetslektor, forskare
E-post
E-post
Telefon
090-786 80 48
Tomas Bergqvist
Universitetslektor, forskare
E-post
E-post
Telefon
090-786 65 19
Erika Boström
Universitetslektor, forskare
E-post
E-post
Telefon
090-786 73 70
Carina Granberg
Universitetslektor, forskare
E-post
E-post
Telefon
090-786 98 92
Mathias Norqvist
Universitetslektor, forskare
E-post
E-post
Telefon
090-786 52 25
Torulf Palm
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 71 22
Björn Palmberg
Universitetslektor, forskare
E-post
E-post
Telefon
090-786 58 24
Anna Ida Säfström
Universitetslektor, forskare
E-post
E-post
Telefon
090-786 65 17

Medverkande utanför UFM

Bert Jonsson
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 76 12
Linnea Karlsson Wirebring
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 74 08
Lars Nyberg
Professor, övrig/annan befattning
E-post
E-post
Tony Qwillbard
Projektassistent
E-post
E-post
Telefon
090-786 78 73

Yvonne Liljekvist, forskare
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet
Jan Olsson, forskare,
Avdelningen för fysik och matematikens/naturvetenskapens didaktik, Mälardalens högskola
Hendrik van Steenbrugge, forskare
Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 2019-02-12