Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Språk och kommunikation

Det övergripande syftet med den forskning som besdrivs inom denna grupp är att öka förståelsen för vilken roll språket och kommunikationen har för kunskap och lärande i matematik.

Ett mål med matematikutbildning är att man ska utveckla förmågan att kommunicera med matematikens språkbruk och uttrycksformer. Därmed är språket en viktig del av matematiken. Samtidigt försöker man ibland separera språk från matematik, t.ex. då man vill att provuppgifter i matematik inte ska testa läsförmåga utan matematisk förmåga. Därför finns behov att undersöka språkets egenskaper och funktioner på ett mer ingående sätt i relation till det matematiska innehållet samt till kunskap och lärande av matematik.

Inom denna forskargrupp studeras till exempel om det behövs en specifik typ av läsförmåga för att läsa en matematisk text, förhållandet mellan läsning och lösning av en matematikuppgift, hur man kan använda elevers språkbruk för att diagnostisera deras matematiska kunskap, hur lärares språkbruk påverkar elevernas förståelse och hur man kan formulera matematikuppgifter med hög validitet.

Kontaktpersoner

Ewa Bergqvist
Universitetslektor, forskare
E-post
E-post
Telefon
090-786 94 76
Magnus Österholm
Universitetslektor, forskare
E-post
E-post
Telefon
090-786 71 31

Medverkande från UFM

Tomas Bergqvist
Universitetslektor, forskare
E-post
E-post
Telefon
090-786 65 19
Jenny Sullivan Hellgren
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 92
Frithjof Theens
Universitetslektor, forskare
E-post
E-post
Telefon
090-786 80 05
Lotta Vingsle
Universitetslektor, forskare
E-post
E-post
Telefon
090-786 80 50
Ulrika Wikström Hultdin
Doktorand, forskarstuderande
E-post
E-post
Telefon
090-786 59 61

Medlemmar utanför UFM

Bert Jonsson
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 76 12

Abraham Arcavi, professor
The Weizmann Institute of Science, Israel
Anneli Dyrvold, forskare,
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet
Cris Edmonds-Wathen, forskare
Charles Darwin University, Australia
Candia Morgan, professor
Institute of Education, University College London