"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Språk och kommunikation

Det övergripande syftet med den forskning som besdrivs inom denna grupp är att öka förståelsen för vilken roll språket och kommunikationen har för kunskap och lärande i matematik.

Ett mål med matematikutbildning är att man ska utveckla förmågan att kommunicera med matematikens språkbruk och uttrycksformer. Därmed är språket en viktig del av matematiken. Samtidigt försöker man ibland separera språk från matematik, t.ex. då man vill att provuppgifter i matematik inte ska testa läsförmåga utan matematisk förmåga. Därför finns behov att undersöka språkets egenskaper och funktioner på ett mer ingående sätt i relation till det matematiska innehållet samt till kunskap och lärande av matematik.

Inom denna forskargrupp studeras till exempel om det behövs en specifik typ av läsförmåga för att läsa en matematisk text, förhållandet mellan läsning och lösning av en matematikuppgift, hur man kan använda elevers språkbruk för att diagnostisera deras matematiska kunskap, hur lärares språkbruk påverkar elevernas förståelse och hur man kan formulera matematikuppgifter med hög validitet.

Kontaktpersoner

Ewa Bergqvist
Universitetslektor, forskare
E-post
E-post
Telefon
090-786 94 76
Magnus Österholm
Professor, forskare
E-post
E-post
Telefon
090-786 71 31

Medverkande från UFM

Tomas Bergqvist
Universitetslektor, forskare
E-post
E-post
Telefon
090-786 65 19
Jenny Hellgren
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 92
Malin Norberg
Universitetslektor, forskare
E-post
E-post
Telefon
090-786 80 79
Mathias Norqvist
Universitetslektor, forskare
E-post
E-post
Telefon
090-786 52 25
Frithjof Theens
Universitetslektor, forskare
E-post
E-post
Telefon
090-786 80 05
Lotta Wedman
Postdoktor
E-post
E-post
Ulrika Wikström Hultdin
Doktorand, forskarstuderande
E-post
E-post
Telefon
090-786 59 61
Lotta Vingsle
Universitetslektor, forskare
E-post
E-post
Telefon
090-786 80 50

Medlemmar utanför UFM

Bert Jonsson
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 76 12

Jill Adler, professor
University of the Witwatersrand, South Africa
Abraham Arcavi, professor
The Weizmann Institute of Science, Israel
Anneli Dyrvold, forskare
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet
Cris Edmonds-Wathen, forskare
Charles Darwin University, Australia
Candia Morgan, professor
Institute of Education, University College London

Forskningsprojekt

Elevers (brist på) förståelse av matematiska texter
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
Förmågemålens dubbla roll vid implementering av läroplaner i Sverige och England
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Det naturliga språkets roll vid elevers lärande av det matematiska symbolspråket
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 september 2016 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Samband mellan olika typer av argumentation och elevers förståelse av matematiska förklaringar
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utvärdering av resultatet från ett nationellt fortbildningsprogram för matematiklärare (Matematiklyftet)
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 7 januari 2014 till 31 oktober 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Effekter på krav på läsförmåga när matematikuppgifter översätts mellan olika språk
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2014 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Relationer mellan läsning och lösning av matematikuppgifter
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 13 mars 2012 till 15 februari 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Senast uppdaterad: 2023-03-03