Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 6 augusti 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskningsprojekt inom UFM

Nedan finns en lista på pågående och avslutade forskningsprojekt vid UFM.

Undervisning som stödjer elevers kreativa problemlösning i matematik
Forskningsämne: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Elevers tidsanvändning under matematiklektioner
Forskningsämne: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 6 november 2017 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Det naturliga språkets roll vid elevers lärande av det matematiska symbolspråket
Forskningsämne: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 september 2016 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Samband mellan olika typer av argumentation och elevers förståelse av matematiska förklaringar
Forskningsämne: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utvärdering av resultatet från ett nationellt fortbildningsprogram för matematiklärare (Matematiklyftet)
Forskningsämne: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 7 januari 2014 till 31 oktober 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Effekter på krav på läsförmåga när matematikuppgifter översätts mellan olika språk
Forskningsämne: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2014 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Relationer mellan läsning och lösning av matematikuppgifter
Forskningsämne: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 13 mars 2012 till 15 februari 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Matematik, bevis och skönhet
Forskningsämne: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 29 april 2011 till 31 december 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
Nationella prov i matematik – vad gör testandet med eleverna?
Forskningsämne: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 26 januari 2011 till 30 juni 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
Problemformulering och problemlösning i årskurs fem och sex
Forskningsämne: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 25 augusti 2010 till 15 juni 2012
Typ av projekt Forskningsprojekt
Undervisning och problemlösning i helklass och smågrupper i årskurs åtta och nio
Forskningsämne: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 25 augusti 2010 till 15 juni 2012
Typ av projekt Forskningsprojekt
Prövningen av en skola för alla: nationella provet i matematik i det tredje skolåret
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
Tid 4 januari 2010 till 25 september 2015
Typ av projekt Doktorandprojekt
Ett komparativt projekt om undervisning och lärande av bevisföring i baltiska och nordiska länder
Forskningsämne: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 september 2009 till 31 december 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
Elevers kommunikationsutveckling i ett matematikklassrum
Forskningsämne: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 12 augusti 2009 till 17 juni 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
Diskurs i ett matematikklassrum i gymnasieskolan
Forskningsämne: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 11 augusti 2009 till 16 september 2009
Typ av projekt Forskningsprojekt
Relationer mellan kunskapssyn och kommunikation inom matematikutbildning
Forskningsämne: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 26 februari 2009 till 30 juni 2014
Typ av projekt Forskningsprojekt
Elevers parvisa lösning av problem från Kängurutävlingen
Forskningsämne: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 21 januari 2009 till 16 juni 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
Narrativ undersökning av elevers matematiklärande i skolår sex
Forskningsämne: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 21 januari 2009 till 12 juni 2009
Typ av projekt Forskningsprojekt
Värderingar i effektiv matematikutbildning
Forskningsämne: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2009 till 12 oktober 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att lära matematik genom imitativa och kreativa resonemang
Forskningsämne: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2009 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Nationella matematikprov som katalysator för implementering av utbildningsreformer
Forskningsämne: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 5 december 2008 till 31 december 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
Videobaserad undervisning av bevis inom grundutbildningen i matematik
Forskningsämne: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 14 mars 2008 till 28 februari 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
Meningslös eller meningsfull skolmatematik: Förmågan att resonera matematiskt
Forskningsämne: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2002 till 31 december 2004
Typ av projekt Forskningsprojekt