Hoppa direkt till innehållet
printicon

Kontakta UFM

Om det finns intresse av att samarbeta med UFM på något sätt, t.ex. att genomföra forskning, utbildning eller föreläsningar tillsammans med UFM, välkommen att kontakta UFM enligt information nedan.

Forskare

Är du intresserad av något forskningssamarbete med UFM eller är du intresserad av att besöka UFM? Du kan då ta direktkontakt med en enskild forskare i UFM om du hittat information om specifik forskning av intresse. Annars kan du kontakta UFM:s föreståndare Johan Lithner.

Postdocs

Det är möjligt att besöka UFM som postdoc, för forskningssamarbete eller vidareutveckling av egen forskning. För att UFM ska kunna ta ställning till din förfrågan vill vi att du skickar följande information till UFM:s föreståndare Johan Lithner:

 • CV - beskrivning av utbildning och forskningsverksamhet.
 • Avhandling - gärna länk till fulltext, annars ett abstrakt.
 • Forskningssamverkan - vilken forskningsgrupp eller vilket projekt inom UFM kan vara lämpliga för samarbete? Vilket kan ditt bidrag vara?
 • Vad förväntar du dig från UFM?
 • Ekonomisk situation:
  • Du har egen finansiering för din vistelse.
  • Du söker finansiering från UFM (vi kan normalt inte tillhandahålla detta).
  • Du söker finansiering från externa källor och önskar därför ett inbjudningsbrev, ett så kallat letter of intent.

Doktorander

Om du är doktorand och vill besöka UFM kan du antingen ta direktkontakt med forskare i UFM som är aktiv med för dig relevant forskning eller så kan du kontakta UFM:s föreståndare Johan Lithner.
Om du vill bli doktorand så informeras om för UFM relevanta utlysningar på sidan om lediga jobb. UFM har tyvärr ingen regelbunden finansiering för forskarutbildning, men du kan kontakta UFM:s föreståndare Johan Lithner med ditt intresse att bli doktorand så får du information så snart det finns en utlysning.

Lärare, skolor, kommuner, myndigheter, företag o.d.

Finns det intresse att genomföra t.ex. forskning, utbildning eller föreläsningar tillsammans med UFM? Du kan då ta direktkontakt med forskare i UFM om du t.ex. hittat information om specifik forskning av intresse. Annars kan du kontakta UFM:s föreståndare Johan Lithner.

Toppbild

Föreståndare För UFM

Johan Lithner
090-786 69 08
johan.lithner@umu.se

Medverkande vid UFM
Medverkande vid UFM

Lista på forskare anslutna till UFM.