Hoppa direkt till innehållet
printicon

Medverkande i UFM

Anställda medarbetare

Anette Bagger, forskare

Forskare och lärarutbildare inom Matematikdidaktik och Specialpedagogik samt kombinationer av dessa.

Gästlektor i matematikdidaktik. Forskar om design av matematikundervisning från förskola till gymnasienivå.

Björn Palmberg, forskare

Forskar om 1) formativ bedömnings effekter på elevers motivation och 2) hur elevers problemlösningsprocess i matematik kan stödjas på ett bra sätt.

Catarina Andersson, forskare

Undervisning inom lärarutbildning och forskning om Bedömning för Lärande, dess genomförande och effekter på elevers kunskaper och motivation. 

Ewa Bergqvist, forskare

Docent i matematikdidaktik med forskningsintresse kring språk, kommunikation och resonemang i matematikundervisning.

Frithjof Theens, forskarstuderande

Doktorand på NMD, även universitetets representant för Teknikåttan

Gunnar Sjöberg, forskare

Jag arbetar halvtid som docent på institutionen och jobbar primärt med undervisning och forskning

Forskare och lärare i naturvetenskapsdidaktik med fokus på att naturvetenskaplig utbildning ska vara tillgänglig och meningsfull för alla och leda mot ett hållbart samhälle.

Karoline Holmgren, forskarstuderande

Jag är doktorand och studerar vad som påverkar elevers matematiksvårigheter på gymnasiets yrkesprogram.

Lotta Vingsle, forskare

Jag arbetar med undervisning och forskning inom utbildningsvetenskap och mina huvudsakliga områden är formativ bedömning samt språk och matematik.

Magnus Österholm, forskare

Docent i matematikdidaktik. Primärt forskningsområde: Språkets och kommunikationens roll för kunskap och lärande i matematik.

Manya Sundström, forskare

Har intresse i hur vi kan undervisa bevis och hur vi kan visa matematikens skönhet i skolan.

Mathias Norqvist, forskare

Arbetar för närvarande som lektor, med undervisning på lärarprogrammen och forskning knuten till projektet "Learning by imitative and creative reasoning". 

Mikaela Nyroos, forskare

Jag är docent i pedagogik med en bred utbildningsgrund (utbildningspolitik, beteendevenskap, barn- och ungdomspsykiatri). Jag har lärarlegitimation i idrott och hälsa, psykologi, matematik.

Peter Vinnervik, forskarstuderande

Doktorand i pedagogiskt arbete med inriktning mot programmering i grundskolan, huvudsakligen i teknik.

Adjunkt (tjl) verksam inom lärarutbildning/fortbildning om skolans digitalisering

Tomas Bergqvist, forskare

Docent i pedagogiskt arbete. Forskningsområde: Matematikdidaktik med fokus på matematiska resonemang och relationen mellan språk och matematik

Ulrika Wikström Hultdin, forskarstuderande

Forskarstuderande med inriktning mot matematikdidaktik.