Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kemiska och biologiska analyser

Umeå marina forskningscentrum (UMF) har lång erfarenhet av marina prover, deltar i internationella kalibreringar och är specialiserade på det bräckta vattnets biologi och kemi. Om du tillhör en statlig myndighet eller högskola/universitet kan vi utföra analyser åt dig.

Biologiska analyser

Analyserna innefattar artbestämning, biovolym och primärproduktion för växtplankton, bakterietillväxt och bakteriehalt, picocyanobakteriehalt, samt abundans och biomassa av djurplankton och mjukbottenfauna.

Vid bestämning av växtplanktons primärproduktion används 14C-metoden. Bakterietillväxten fastställs med hjälp av 3H-tritiummetoden

Kemiska analyser

Vid UMF görs årligen omkring 10 000 kemiska analyser. Förutom vatten analyseras även sediment och andra fasta prover. Vi arbetar mycket aktivt med kvalitetssäkring av de marin-kemiska analyserna, bland annat genom att delta i kvalitetssäkringsprogrammet Quasimeme.

Följande utrustning används vid de olika marinkemiska analyserna på UMF:

  • Närsalter - QuAAtro Autoanalysator
  • Totalkol och löst kol i vatten - TOC-instrument
  • Klorofyll och humus - Spektrofluorometer

Ackreditering

UMF är ackrediterat av Swedac för de flesta analysmetoder som används. Den ackrediterade verksamheten bedrivs i speciellt anpassade laboratorier med begränsa tillträde, och av personal med särskild behörighet. De ackrediterade analyserna dokumenteras mycket noggrant, och verksamheten genomgår en revision årligen. Detta är ett sätt att kvalitetssäkra analysarbetet, så att spårbarheten är hög om något händer vid analysen.

Kontakt för bokning

Forskning och utbildning

Miljöanalys