Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Vinterexperiment - unik möjlighet att delta

Forskargrupper och forskare inbjuds att delta i ett fullskaligt vinterexperiment under vintern 2021-2022. Tillgång till mesokosmanläggningar i havsmiljö och inomhus i kontrollerad miljö, laboratorier för kemiska och biologiska analyser och personal som ansvarar för infrastrukturen ger unika möjligheter.

Vi presenterar en unik möjlighet att delta i – och forma – ett fullskaligt vinterexperiment med fokus på ekologiska effekter av ökande mängd organiskt material i brackvatten. Upplägget lämpar sig väl för frågeställningar kopplade till Arktis, isförhållanden och effekter av klimatförändringar. Projektet är en del av EU-projektet AquaCosm plus (WP 8 Task 8.4.), vilket innebär mycket fördelaktiga förutsättningar för forskargrupper som deltar. Det lämpar sig väl för student-, doktorand- och Postdoc-projekt.

Till förfogande finns nio flytande mesokosmer som ligger förankrade i havsområdet nära forskningslaboratoriet Umeå marina forskningscentrum. Parallellt finns nio inomhusmesokosmer med möjlighet till isbildning. Personal vid Umeå marina forskningscentrum ansvarar för infrastrukturen och utför vissa basala kemiska analyser under experimentets gång. Laboratorier och utrustning för biologiska och kemiska analyser finns tillgängligt för deltagande forskare.

 

Projektet är planerat att genomföras under vintern 2021-2022, med start i november 2021 och avslut i maj 2022.

Forskare som inte tillhör AquaCosm-konsortiet kan ansöka via Transnational Access om finansiering för deltagande. Finansieringen täcker resekostnader, boendekostnader och vissa andra kostnader.

 

 

 

 

AQUACOSM-plus (Project No 871081) finansieras av EU-kommissionen EU H2020-INFRAIA.

För mer information, kontakta:

Henrik Larsson
Första forskningsingenjör
E-post
E-post
Telefon
090-786 79 97