Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Gråsuggan

Forskningsbåten Gråsuggan är 9,75 meter lång och har ett djupgående på cirka 1,20 meter. Den har enmansbesättning och 2 kojplatser. Det finns toalett ombord. Gråsuggan är tillgänglig för skärgårdsprovtagning under perioden maj-november.

Utrustning ombord

  • Manuell provtagningsutrustning (vattenhämtare, CTD-sond, bottenprovtagare, m m)
  • 3 ekolod
  • GPS- och DGPS-plotter
  • Kran med vajerspel, 150 m vajer

Säkerhet ombord

Befälhavaren är ansvarig för säkerheten ombord. Det innebär bland annat att befälhavaren kan besluta att avbryta provtagningar av säkerhetsskäl. Besättningen på Gråsuggan deltar regelbundet i säkerhetsövningar. Befälhavaren informerar medföljande personer om säkerhetsutrustningen inför varje expedition.

Befälhavaren beslutar om när flytvästar ska tas på, samt när flytvästarna ska vara fästa vid fartyget med säkerhetslinor. Vid allt kranarbete ombord på Gråsuggan ska skyddsskor och hjälm bäras.

UMF följer Transportstyrelsens föreskrifter för säkerhet och bemanning ombord.

Behörighetskrav

Fartygsbefäl klass 8-examen. Läkarintyg för sjöfart.

Anropa Gråsuggan

Anropssignal: SFC 80 80
MMSI: 265 66 96 20

UMF:s båtar och fartyg