Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

KBV 181

Vid provtagning i öppet hav i Bottniska viken används Kustbevakningens fartyg KBV 181, som har anpassats för forskning och miljöövervakning. Umeå marina forskningscentrum (UMF) bedriver reguljär provtagningsverksamhet året runt, och ofta finns möjlighet till samordning av provtagningar.

Forskningsfartyget KBV181 är tillgängligt för utsjöprovtagning vid forskning och miljöövervakning i Bottniska viken. Redare för fartyget är Kustbevakningen.

Fartyget byggs om 2020-2021 och har ca 25 kvadratmeter laboratorieutrymmen, med möjlighet till avancerade kemiska och biologiska analyser. Det finns möjlighet att ställa ombord en 20 fots provtagningscontainer för sedimentprovtagning samt en 20 fots labcontainer för ytterligare laboratorieutrymme. Förutom besättningen (7-8 personer) har 8 personer möjlighet att följa med vid provtagningsexpeditioner. Fartyget är 56 meter långt, har ett djupgående på 5,3 meter och har isklass 1A.

Utrustning ombord

 • Rosetthämtare med 12 st 5 liters Niskinhämtare och CTD SBE 911plus för mätning av konduktivitet, temperatur, tryck, syre och PAR-ljus.
 • CTD-sond, Sea bird SBE 19plus. Mäter konduktivitet, temperatur, tryck och PAR-ljus
 • Planktonhåv WP-2, för vajer
 • Sedimentpropptagare, Geminityp, belastad, utbytbara akrylrör
 • Huggare van Veen
 • Dragg
 • Meterhjul för vajer, elektronisk avläsning, 1 st
 • Vajerspel, 300 meter vajer på hydraulkran, diameter: 5 mm
 • Närsaltsanalysator
 • Inkubator för växtplanktonproduktion
 • Dragskåp

Säkerhet ombord

Kustbevakningen är ansvariga för säkerheten ombord på fartyget. Inför varje expedition gör befälhavaren ombord på fartyget en genomgång av säkerhetsrutiner och utrustning för personer som inte tidigare arbetat ombord på fartyget.

Kustbevakningen genomför regelbundet säkerhetsövningar för den del av UMF:s personal som arbetar ombord på fartyget. Även gästforskare som nyttjar fartyget inbjuds att delta vid dessa övningar.

Överlevnadsdräkter för alla finns ombord på fartyget.

Kontakta personal ombord

Här nås personalen på KBV 181:s laboratorium när de är ombord:
Tel: 010-404 81 57

Planerade expeditioner 2021

 • April v17 (26-29/4)
 • Maj v21 (24-27/5)
 • Juni v23 (7-10/6)
 • Juli v27 (5-8/7)
 • Augusti v31 (2-5/8)
 • September v37 (13-16/9)
 • Oktober v43 (25-28/10)
 • December v49 (6-9/12)

Dags att söka fartygstid för 2021!

Fartyget går att boka för provtagning både för forskning och miljöövervakning. Ansökan för 2021 måste vara UMF tillhanda två månader före planerad expedition. Läs mer här.

Frågor om fartyget och kommande expeditioner: