Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Fartygstid utsjöprovtagningar

Forskningsfartyget KBV 181 finns tillgängligt för utsjöprovtagningar i Bottniska viken. Forskare och myndigheter är välkomna att ansöka om fartygstid. Ansökan görs genom att fylla i ansökningsformuläret. Länk finns nederst på denna sida.

Ombord på fartyget finns utrustning för biologiska och kemiska analyser. Fartyget har ett nytt våtlaboratorium med CTD och rosetthämtare samt ett nytt torrlaboratorium. Om mer laboratorieutrymmen behövs finns det möjlighet att ställa containrar ombord.   

 

Fartyget är tillgängligt för forskning och miljöövervakning, och det finns tre varianter på bokningar:  

 1. Subventionerade fartygsdygn, där beställaren endast betalar 20 procent av den faktiska fartygskostnaden. Tillgänglig utrustning och laboratorier ingår i priset, såväl som tekniskt stöd från UMF. För 2022 är kostnaden ca 19 000 kronor per dygn. Antalet dygn är begränsat. Ansökan måste ha inkommit till UMF senast 3 månader innan planerad expedition.

 2. Fartygsdygn som betalas till 100 procent av beställaren. Tillgänglig utrustning och laboratorier ingår i priset, såväl som tekniskt stöd från UMF. Antalet tillgängliga fartygsdygn är begränsat, och kostnaden för 2022 är ca 95 000 kronor per dygn. Ansökan måste ha inkommit till UMF senast 3 månader innan planerad expedition.

 3. Forskare erbjuds att följa med på UMF:s ordinarie expeditioner för 1000 kronor per person och dygn. Forskaren kan inte påverka rutten, men har viss möjlighet att utföra egen provtagning. Aktuella bakgrundsdata erhålls från den ordinarie provtagningen. Ansökan om att delta i ordinarie expedition ska vara UMF tillhanda senast 2 månader före planerat datum för expeditionen.

 

Ordinarie expeditioner 2022

Som en del av den nationella miljöövervakningen i Bottniska viken planeras följande ordinarie expeditioner under 2022. 

 • Januari V3 17-22/1

 • Februari V7 14-18/2

 • April V17 25-29/4

 • Maj V21 23-27/5

 • Juni V23 6-10/6

 • Juli V27 4-8/7

 • Augusti V31 1-5/8

 • September V37 12-16/9

 • Oktober V43 24-28/10

 • December V49 5-9/12

Frågor om fartyget och kommande expeditioner: