Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Fartygstid utsjöprovtagningar 2021

Nu är det dags att ansöka om fartygstid för utsjöprovtagningar i Bottniska viken 2021. För dessa expeditioner används forskningsfartyget KBV 181. Fartyget har nyligen genomgått en omfattande renovering, och är tillgängligt från 1 juni 2021.

Ombord på fartyget finns utrustning för biologiska och kemiska analyser. Fartyget kommer att ha ett nytt våtlaboratorium med CTD och rosetthämtare samt ett nytt torrlaboratorium. Om mer laboratorieutrymmen behövs finns det möjlighet att ställa containrar ombord.  
  
Fartyget är tillgängligt för forskning och miljöövervakning, och det finns tre varianter på bokningar:  

 1. Subventionerade fartygsdygn, där beställaren endast betalar 20 procent av den faktiska fartygskostnaden. Tillgänglig utrustning och laboratorier ingår i priset, såväl som tekniskt stöd från UMF. För 2021 finns 5 sådana dygn tillgängliga, och kostnaden är 18 000 kronor per dygn. 

 2. Fartygsdygn som betalas till 100 procent av beställaren. Tillgänglig utrustning och laboratorier ingår i priset, såväl som tekniskt stöd från UMF. Antalet tillgängliga fartygsdygn är begränsat, och kostnaden för 2021 är 90 000 kronor per dygn. 

 3. Forskare erbjuds att följa med på UMF:s ordinarie expeditioner för 1000 kronor per person och dygn. Forskaren kan inte påverka rutten, men har viss möjlighet att utföra egen provtagning. Aktuella bakgrundsdata erhålls från den ordinarie provtagningen. Ansökan om att delta i ordinarie expedition ska vara UMF tillhanda senast 2 månader före planerat datum för expeditionen.

Ansökningar skickas till Anna Palmbo Bergman. För kontaktuppgifter, se nedan.  

Ordinarie expeditioner 2021

Som en del av den nationella miljöövervakningen i Bottniska viken planeras följande ordinarie expeditioner under 2021. 

 • April v17 (26-29/4. Genomförd)
 • Maj v21 (24-27/5)
 • Juni v23 (7-10/6)
 • Juli v27 (5-8/7)
 • Augusti v31 (2-5/8)
 • September v37 (13-16/9)
 • Oktober v43 (25-28/10)
 • December v49 (6-9/12)  

Frågor om fartyget och kommande expeditioner: