Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

R/V Botnica

Umeå marina forskningscentrums forskningsfartyg R/V Botnica är 23.3 meter långt, 5,08 meter brett och har ett djupgående på 1,5 meter. Maxfarten är 14 knop. R/V Botnica är tillgänglig för kustnära provtagningar och uppdrag i hela Bottniska viken.

För att bättre tåla is är fartyget utrustat med ett extra tjockt skrov i cortenstål, med överbyggnad i aluminium. Ombord finns plats för 12 passagerare plus en besättning på två personer.

Utrustning ombord

  • Manuell provtagningsutrustning (vattenhämtare, CTD-sond, bottenprovtagare, m.m.)
  • Ekolod
  • GPS och DGPS
  • Kran med vajerspel, 300 m vajer (lyfter 3 ton)
  • Elverk 230/400 V, 20,9 kVA
  • Det finns även möjlighet att vid behov ta med en mindre båt ombord.

Säkerhet ombord

Befälhavaren är ansvarig för säkerheten ombord. Det innebär bland annat att befälhavaren kan besluta att avbryta provtagningar av säkerhetsskäl. Besättningen på R/V Botnica deltar regelbundet i säkerhetsövningar. Befälhavaren informerar medföljande personer om säkerhetsutrustningen inför varje expedition.

Befälhavaren beslutar om när flytvästar ska tas på, samt när flytvästarna ska vara fästa vid fartyget med säkerhetslinor. Vid allt kranarbete ombord på R/V Botnica ska skyddsskor och hjälm bäras.

UMF följer Transportstyrelsens föreskrifter för säkerhet och bemanning ombord

Anropa R/V Botnica

Anropssignal : SBZQ
MMSI : 265 781 580
Tel. 010-404 81 55
Mejl: fartyg@umu.se

UMF:s båtar och fartyg