"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Att arbeta i UMF:s laboratorier

UMF erbjuder både laboratorieplatser för forskning och kurslaboratorium för undervisning. Här finns närhet till havet, tillgång till båtar och provtagningsutrustning, avancerad utrustning för kemisk och biologisk analys samt väl tilltagna utrymmen för större försöksuppställningar.

Vid hyra av laboratorieplats ingår...

 • Laboratoriematerial (se nedan)
 • Gemensam utrustning (se nedan)
 • Riskavfallskartonger
 • Kyl- och frysrum
 • Experimenthallar, konstantrum, termokonstantrum
 • Övriga laboratorieutrymmen
 • Havsvatten, tempererat eller naturlig temperatur

Full lista på laboratoriematerial och utrustning

 • Tråg, akvarier
 • Basglasvaror
 • Mikroskop (stereo-, ljus-, omvänt epifluoroscens-)
 • Vågrum med bl a analysvåg
 • Bildanalysutrustning
 • Spektrofotometer
 • Fluorometer
 • Scintillationsräknare
 • Elektroforesutrustning
 • Millipore-anläggning
 • pH-meter
 • Konduktometer
 • Bordscentrifug
 • Kyld centrifug
 • Geltork
 • Frystork
 • Kylskåp och frysar
 • Frys, -70 grader
 • Ismaskin
 • Muffelugn
 • Värmeskåp
 • Syradiskutrustning
 • Autoklav

Kurslaboratoriet

Kurslaboratoriet hyrs ut till kurser för kortare eller längre tid. På kurslaboratoriet finns plats för 16 elever. Varje plats är standardutrustad med el, vatten, gas och luft.

Prislista

Aktuell prislista för UMF:s faciliteter

Allmänna regler för laboratoriearbete vid UMF

 • Alla som använder UMF:s laboratorier ska vara insatta i UMF:s  säkerhetsföreskrifter för laboratoriearbete.
 • Den som utför ett laborationsmoment ska vara insatt i momentets risker. Information om detta ges av UMF:s personal innan momentet påbörjas.
 • Alla prover, lösningar och dylikt på laboratoriet och i förrådsutrymmen ska märkas med namn, innehåll och datum. Omärkta prover slängs. Lämna inte prover på laboratoriet efter avslutat arbete. Även glas och utrustning märks med namn.
 • Prover kan förvaras i kyl- eller frysskåp alternativt i kyl- eller frysrum. Märk tydligt med namn, innehåll och datum. Kontakta personal om du har behov av att nyttja detta.
 • UMF har två klimatrum med möjlighet att variera temperaturen mellan 5 och 15°C. Dessa rum måste bokas separat.
 • Dragskåp eller dragbänkar finns i alla laboratorier. Dragskåpen har flödesmätare som larmar om luftflödet är för lågt. Nivån på luftflödet påverkas av dragskåpsluckans läge. Glöm inte att stänga luckan på dragskåpet efter avslutat arbete.
 • I syradisken finns ett skåp för förvaring av syraflaskor. Märk flaskorna tydligt med namn. Stäng luckan efter avslutat arbete.
 • Skyddsrockar tillhandahålls inte av UMF.

Gifter och miljöfarligt avfall

 • Du är själv ansvarig att känna till vilka av de ämnen du arbetar med som är giftiga eller miljöfarliga. Du ska också själv ta reda på hur ämnet ska hanteras på säkraste sätt. Allt arbete med sådana ämnen ska anmälas till UMF:s ledning före arbetet påbörjas.
 • Små kartonger med radioaktiva scint-ampuller slängs i en särskild riskavfallskartong.
 • Kärl med överblivna isotoper som inte är 14C eller 3H ställs på en märkt hylla i skåpet i Isotoplab 1.
 • Plasthandskar, Kleenex och dylikt räknas inte som radioaktivt avfall.

Hantering av gastuber

 • Av säkerhetsskäl förvaras gastuber på en speciell plats på UMF. Informera någon av de laboratorieansvariga när du hämtar ut en tub. Ange under vilken tidsperiod du vill använda gastuben. UMF strävar efter att ha så få gastuber som möjligt spridda på laboratoriet.
 • Om det är möjligt, ställ tillbaka tuben på förvaringsplatsen på kvällen när du går hem.
 • Om gasen tagit slut: Bär tillbaka tuben till förvaringsplatsen. Häng en skylt med texten "Tom" på tuben. Skyltarna finns vid förvaringsplatsen. Hämta ut en ny tub.

Säkerhet - för allas skull

Försäkra dig om att du kan besvara alla dessa frågor innan du påbörjar ditt laboratoriearbete vid UMF:

 • Var är närmaste ögondusch?
 • Var är närmaste nöddusch?
 • Var är närmaste brandsläckare/brandslang/brandfilt?
 • Var är närmaste förstahjälpen‐tavla eller låda?
 • Var finns telefonnummer till ambulans, brandkår, giftinformation,
  sjukvårdsrådgivning?
 • Var finns närmaste låda med saneringsmaterial för kemikaliespill?
 • Var är närmaste nödutgång?
 • Har jag fått information om riskerna med de kemikalier jag hanterar och de
  arbetsmoment jag utför?
 • Vet jag var återsamlingsplatsen finns om hela arbetsplatsen måste utrymmas?

Dags att avsluta?

 • Plocka ut dina prover ur frys och kyl.
 • Töm ut lösningar och prover ur flaskor. Om du måste spara prover ska dessa märkas tydligt.
 • Hälso- och miljöfarliga kemikalier och lösningar placeras i riskavfallsrummet och märks enligt anvisning.
 • Återställ eventuell lånad utrustning.
 • Töm lådor och torka av labbänk och hyllor med sprit.
 • Om du inte tar hand om dina kemikalier och lösningar när du avslutat dina försök debiteras du en städavgift.

 

För mer information och bokning:

Forskning och utbildning

Miljöanalys

Senast uppdaterad: 2022-06-21