Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Prislista för Umeå marina forskningscentrum 2020

Priserna i listan är angivna exklusive moms och gäller för forskning och undervisning vid universitet och högskolor. För övrig verksamhet, kontakta UMF. Övertid för anlitad UMF-personal, transport av utrustning till fartyg, containerlyft och liknande kringkostnader betalas av användaren.

Lokaler och laboratorier

Plats på kontor och i laboratorium

 • Umu-användare: Ingen avgift
 • Övriga forskare: 150 kr/dag
 • Studenter: Ingen avgift

Konferensrum (max 50 deltagare)

 • Umu-användare: Ingen avgift
 • Externa användare: 1 000 kr/dag

Kurslaboratorium för cirka 16 studenter

 • Umu-användare: Ingen avgift
 • Externa användare: 1 000 kr/dag

Mesokosmanläggning (inkl. laboratorium)

 • 2 000 kr/dag

Fartyg och båtar

Fartyg KBV 181 (KBV 201 under 2020)

Forskning och undervisning:

 • 1 000 kr/dygn och person (samordnat med miljöanalysprogram)

Det finns ett begränsat antal fartygsdygn att boka varje år där rutten  bestäms av beställaren. Som forskare kan du också ansöka om att få följa med på någon av utsjöfartygets ordinarie miljöanalysprovtagningar. Du har då inte möjlighet att påverka rutten, men kan ta prover och samtidigt få bakgrundsdata från miljöanalysprogrammet. Ansökan sker senast två månader i förväg.

Miljöövervakning:

 • Kontakta UMF.

Fartyg R/V Botnica (max 12 personer)

 • Inkl besättning (2 personer): 3 500 kr/dag alt. 600 kr/timme under normal arbetstid (må-fr 08.00-16.30)
 • Icke-subventionerad verksamhet inkl. besättning: 14 000 kr/dag

För arbete utöver normal arbetstid, kontakta UMF.

Gråsuggan och Trolle

 • Inkl besättning (1 person): 2 000 kr/dag alt. 250 kr/timme
 • Utan besättning (kvalifikationskrav): 1 000 kr/dag alt. 150 kr/timme

Mindre båtar

 • Bränslekostnaden

Ev. medföljande personal från UMF debiteras som teknikerhjälp.

Teknikerhjälp

 • 200 kr/timme under normal arbetstid (må-fr 08.00-16.30)

För övrig tid, kontakta UMF.

Mat och boende

Mat
Måltider ordnas för grupper efter önskemål.
Kontakta bokningsansvarig.

Boende

 • Umu-användare: Ingen avgift
 • Externa användare: 150 kr/dag
 • Sänglinne: 50 kr/tillfälle (bokas)

Miljöövervakning

Uppdrag utförs på beställning.

Kemiska analyser

Uppdrag utförs på beställning.