Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Prislista för Umeå marina forskningscentrum

Prislistan gäller till 1 mars 2021. Prislista för 2021 är under utarbetande, och kommer att uppdateras inom kort. Priserna i listan är angivna exklusive moms och gäller för forskning och undervisning vid universitet och högskolor. För övrig verksamhet, kontakta UMF. Övertid för anlitad UMF-personal, transport av utrustning till fartyg, containerlyft och liknande kringkostnader betalas av användaren.

Lokaler och laboratorier

Plats på kontor och i laboratorium

 • Umu-användare: Ingen avgift
 • Övriga forskare: 150 kr/dag
 • Studenter: Ingen avgift

Konferensrum (max 50 deltagare)

 • Umu-användare: Ingen avgift
 • Externa användare: 1 000 kr/dag

Kurslaboratorium för cirka 16 studenter

 • Umu-användare: Ingen avgift
 • Externa användare: 1 000 kr/dag

Mesokosmanläggning (inkl. laboratorium)

 • 2 000 kr/dag

Fartyg och båtar

Fartyg KBV 181 för utsjöprovtagningar

På grund av renovering finns fartyget endast tillgängligt för bokningar från 1 juni 2021. Det finns tre varianter på bokningar av fartyget:

 1. Subventionerade fartygsdygn, där beställaren endast betalar 20 procent av den faktiska fartygskostnaden.

 2. Fartygsdygn som betalas till 100 procent av beställaren.

 3. Forskare erbjuds att följa med på UMF:s ordinarie provtagningar för 1000 kronor per person och dygn. 

Läs mer om bokning av KBV 181.

Fartyg R/V Botnica (max 12 personer)

 • Inkl besättning (2 personer): 3 500 kr/dag alt. 600 kr/timme under normal arbetstid (må-fr 08.00-16.30)
 • Icke-subventionerad verksamhet inkl. besättning: 14 000 kr/dag

För arbete utöver normal arbetstid, kontakta UMF.

Gråsuggan och Trolle

 • Inkl besättning (1 person): 2 000 kr/dag alt. 250 kr/timme
 • Utan besättning (kvalifikationskrav): 1 000 kr/dag alt. 150 kr/timme

Mindre båtar

 • Bränslekostnaden

Ev. medföljande personal från UMF debiteras som teknikerhjälp.

Teknikerhjälp

 • 200 kr/timme under normal arbetstid (må-fr 08.00-16.30)

För övrig tid, kontakta UMF.

Mat och boende

Mat
Måltider ordnas för grupper efter önskemål.
Kontakta bokningsansvarig.

Boende

 • Umu-användare: Ingen avgift
 • Externa användare: 150 kr/dag
 • Sänglinne: 50 kr/tillfälle (bokas)

Miljöövervakning

Uppdrag utförs på beställning.

Kemiska analyser

Uppdrag utförs på beställning.

Forskning och utbildning

Miljöanalys