"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Internationella relationer

Varför uppstår krig och konflikter? Hur skapas och bevaras fred? Vilka är hoten mot människors och samhällens säkerhet och stabilitet? Vilken betydelse har fattigdom och människors livsvillkor för krig och konflikter uppstår?

När du läser ämnet freds- och konfliktstudier får du lära dig om och analysera orsaker till krig och konflikter och förutsättningar för fred. Å ena sida får du lära dig om väpnade konflikter och de villkor som gäller för världens mest utsatta människor. Å andra sidan utgår vi i ämnet ifrån att fred måste och kan skapas. Det innebär att vi lägger stor vikt vid frågor som rör konfliktlösning, fredsbyggande arbete, respekt för mänskliga rättigheter, fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling.

Jobba med frågor som rör krig, fred och utveckling

Med kunskaper i ämnet freds- och konfliktstudier kan du jobba inom organisationer och på myndigheter som är inriktade på frågor som rör krig, fred och utveckling, både i Sverige och internationellt.

Vill du läsa freds- och konfliktstudier?

Freds- och konfliktstudier kan vara huvudämne i en kandidatexamen. Då läser du fristående kurser om 180 hp där minst 90 hp består av ämnet freds- och konfliktstudier. Freds- och konfliktstudier är också huvudämne på Programmet för internationell kris- och konflikthantering. Vill du läsa vidare på avancerad nivå kan du läsa Masterprogram i krishantering och fredsbyggande.

 

Freds- och konfliktstudier B, 30 hp
  • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
  • Studietid 100%
Ämne: Globala studier Internationella relationer
Freds- och konfliktstudier C, 30 hp
  • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
  • Studietid 100%
Ämne: Globala studier Internationella relationer
Introduktion till freds- och konfliktstudier, 7.5 hp
  • Nivå Kurs, Grundnivå
  • Studietid 50%
  • Studieform Distans
Ämne: Globala studier Internationella relationer