Hoppa direkt till innehållet
printicon

Ansökan om anstånd

Om du har giltiga skäl kan du ansöka om att skjuta på din studiestart till en utbildning. Här får du veta vad som krävs och hur du ska göra för att ansöka.

Om du antagits till ett utbildning och inte kan ta den erbjudna platsen i anspråk kan du ansöka om anstånd. Det ska vara giltiga skäl som du inte råder över till exempel sociala eller medicinska, vilka gör att du inte kan påbörja utbildningen den termin du sökt till. Om du beviljas anstånd får du platsgaranti på utbildningen en senare termin.

Ansökan om anstånd med studiestarten ska, tillsammans med intyg som styrker skälen, skickas in till Studentcentrum vid Umeå universitet innan utbildningen påbörjas eller så snart det är möjligt.

Exempel på giltiga skäl är sjukdom, graviditet, föräldraledighet till dess barnet fyllt 1 år, vård av barn, värnplikts-eller civilpliktstjänstgöring, studentfackliga uppdrag, militär grundutbildning enligt förordningen om militär grundutbildning eller uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning.

Med ansökan ska du skicka med en kopia av antagningsbesked samt intyg som styrker dina skäl. Ansökan ska skickas in innan utbildningen påbörjas eller så snart det är möjligt. Anståndsbeslut kan du överklaga.

Ansökan om anstånd

Kontaktformulär

Ditt meddelande skickas till vår personal på Infocenter, som sedan vidarebefordrar meddelandet till den som det berör.

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)