"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Medievetaren Erik Lindenius

Erik Lindenius undervisar journalister och kommunikatörer och driver även podcasten Mediespanarna tillsammans med kollegan Jesper Enbom. Erik tycker att det viktigaste med att vara lärare är att få studenter att växa som självständiga individer.

Hur blev du lärare?

– Den korta historien är att jag aldrig såg mig själv som lärare. Jag var som student intresserad av medier och kommunikation. Sedan fick jag en doktorandtjänst och testade undervisning eftersom det var meriterande att ha undervisat som doktorand, förklarar Erik.

Han förklarar även att det finns en lite längre historia. Han fick direkt ansvar för en kurs som han inte kommit in på som student. 

– Underligt nog så upplevde jag den situationen mer utmanande och spännande än läskig. Det visade sig sedan under kommande år att undervisning föll sig mer naturligt än forskning. Jag har sedan dess jobbat med utbildningsfrågor på alla nivåer vid universitetet, säger Erik.

Erik undervisar vid universitetets program i Journalistik, Strategisk kommunikation och Media- och kommunikation. Utöver undervisningen driver och producerar han podcasten Mediespanarna tillsammans med kollegan Jesper Enbom. Erik förklarar att podcasten är ett populärvetenskapligt sätt för dem att ge kunskap tillbaka till de skattebetalare som bekostar deras lön.

Utbyta kunskap med studenterna

Erik tycker att det viktigaste med att vara lärare är att få studenter att växa som självständiga individer.

– Inget slår känslan när man ser hur något faller på plats. Oavsett om det handlar om att hitta sin plats i tillvaron eller att hitta nya perspektiv och insikter, säger han.

Det bästa med att vara lärare tycker Erik är kunskapsutbytet som han gör med studenterna. Eftersom Erik undervisar inom medier och kommunikation är det viktigt att hänga med i alla nya trender i medier. Därför tycker Erik att studenternas egna intressen är en fantastisk källa att gemensamt utforska och förstå det föränderliga samhället bättre.

Jämför lärarrollen med att flyga helikopter

– Jag tror många nya studenter som kommer till universiteten föreställer sig att lärare är inblandande på heltid i utbildningarna, som gymnasielärare kan vara. Men det är i själva verket bara en liten del av våra åtaganden. Jag, liksom de flesta av mina kollegor, har flera olika typer av parallella projekt och uppdrag, säger Erik.

Erik förklarar att lärarrollen vid ett universitet kan liknas vid att flyga helikopter mellan flera utbildningsfärjor. 

– Studenter befinner sig på en färja som rör sig långsamt mot sin slutdestination under kanske tre eller fem år. Ibland kan det då vara svårt att förstå vart utbildningsfärden är på väg. Som lärare rör vi oss mellan dessa färjor och har således ett fågelperspektiv - inte bara på vilken riktning utbildningen har, utan också vilka olika typer utmaningar och som kommer flera år framåt i tiden, var forskningshorisonten är just nu och vilka återkommande funderingar och problem studenter upplever, säger han och förklarar att lärare försöker rikta de stora färjorna mot horisonten. 

– Det faktum att universitet är myndigheter är både en hjälp för att skapa stabilitet, förutsägbarhet och trygghet för studenterna, samtidigt som de är lite av ett hinder när samhället ändrar sig snabbt och vi skulle vilja vrida färjorna lite snabbare, säger Erik. 

Ljud, video och diskussioner i undervisningen

Erik förklarar att det är ett privilegium att undervisa inom ämnen som studerar medier. Därför tycker han att det är viktigt att varje medium ska utnyttjas fullt ut. Föreläsningarna i undervisningssalen är multimediala. Ljud och video är vanligt förekommande inslag, precis som diskussionerna med studenterna. 

– Det är dock inte bara en fråga om att utnyttja tillgänglig teknik, utan även att i praktiken illustrera de vetenskapliga rön och teorier som finns. Det går inte att lära ut teorier om effektiv och tydlig kommunikation till journalister och kommunikatörer samtidigt som föreläsningarna följer gamla och stundtals förlegade universitetstraditioner, säger han. 

Erik Lindenius tycker att det känns viktigt att studenterna är medvetna om att det huvudsakliga ansvaret för studier vid universitet ligger på dem själva. Erik ser sig själv inte som en serviceperson, han ser sig själv som en samtalspartner och ett bollplank, och någon som kan hjälpa till att peka ut riktningen och erbjuda en kontextuell förståelse. 

– Jag kan inte göra utbildningsresan åt studenter, men jag kan ge dem nycklarna till kunskapens korridorer, säger Erik.

Vilket tips skulle du ge till någon som funderar på att börja plugga?

– Läs det du verkligen är intresserad av. Inte nog med att de flesta utbildningar är ett mångårigt åtagande, men innehållet kommer också reflektera dit kommande arbetsliv. Om du mest känner pina och stress över din utbildning, föreställ dig sedan att du ska jobba ytterligare 40 år inom samma område, säger Erik.

Erik tror att om du intresserad och nyfiken på det du studerar kommer det att påverka kurskamraterna och lärarna positivt, och det kommer bli lättare att knyta kontakter och ge kamrater för livet.

Senast uppdaterad: 2023-02-08