"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Idrottspedagogen Josef Fahlén

Josef Fahlén undervisar studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet. Det Josef uppskattar mest i sitt yrke som lärare är att möta unga, entusiastiska och drivna människor som vill utvecklas.

Josef Fahlén började att undervisa under sin forskarutbildning. Efter att han disputerade sökte han en anställning som universitetslektor. Nu är Josef professor och kombinerar undervisning med andra arbetsuppgifter. 

Josef undervisar på Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning strategiskt ledarskap och utveckling, på kurser i idrottspedagogik som till exempel Idrottens styrning och organisering. Han undervisar även på masterprogrammet i ledarskap och organisation, på Tränarprogrammet och på institutionens forskarutbildning.

Vad är det bästa med att vara lärare?

– Det bästa med att vara lärare är att få möta unga, entusiastiska och drivna människor som vill utvecklas. Det ger mig också möjlighet att få insikt i vilka frågor som är aktuella just nu inom vårt ämnesområde, säger Josef.

Josef förklarar Umeå universitet som en jättebra arbetsplats. Han har undervisat på andra ställen, det har gjort det möjligt att få syn på de fantastiskt fina resurser vi som lärare och studenterna har i form av bibliotek, läroplattformar, studiestöd och administrativt stöd vid Umeå universitet.

– Att undervisa vid ett universitet är också ett jättebra sätt för mig som forskare att få ut den kunskap jag skapar i vårt omgivande samhälle. Dessutom ger det mig chansen att prova forskningsidéer, tolkningar och förklaringar på en grupp som är insatt i de ämnen jag studerar, säger Josef.

"En gammeldags lärare med dagens mått mätt".

Josef förklarar sig som en gammeldags lärare med dagens mått mätt. Han håller ofta traditionella salsföreläsningar där han går igenom kursens centrala innehåll. Men han jobbar även mycket med gruppövningar, forumspel, paneldebatter för att försöka efterlikna de uppgifter vi vet att våra studenter kommer att ställas inför i sina kommande yrkesliv.

– För mig är det viktigt att studenterna kommer till tals mycket. Därför ställer jag väldigt många frågor under mina föreläsningar så att vi tillsammans kan fundera, resonera och diskutera till exempel olika sätt att förstå aktuella fenomen, förklarar Josef.

Vilket tips skulle du ge till någon som funderar på att börja plugga?

– Använd veckans alla 40 arbetstimmar så kommer du att klara dig utmärkt. Läs all kurslitteratur och ta hjälp av dina studiekamrater för att diskutera det som är svårt att förstå. Men glöm inte att ha roligt. De flesta av oss är bara studenter en gång, säger Josef.

Senast uppdaterad: 2023-02-08