Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 29 maj 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Avsteg från gängse urvalsgrunder

Avsteg från gängse urvalsgrunder kan du ansöka om du har särskilda skäl och den behörighet som utbildningen kräver. Det betyder att du beviljas förtur till utbildningen. Skälen kan vara medicinska, sociala eller att du sedan tidigare har en kvalificerad utbildning eller någon annan särskilt värdefull erfarenhet. Avsteg från gängse urvalsgrunder beviljas i begränsad omfattning.

För att du ska kunna antas med avsteg från gängse urvalsgrunder måste du ha den grundläggande och eventuella särskilda behörighet som krävs för utbildningen du söker.

Vilka skäl kan jag basera min ansökan på?

Du kan ha medicinska eller sociala skäl som påverkat din möjlighet att konkurrera om en plats på den utbildning du söker. Det kan handla om allvarlig sjukdom, långvarig sjukhusvistelse, besvärlig medicinering, svåra hem- eller familjeförhållanden eller liknande.

Kvalificerade meriter kan innebära att du har tidigare utbildning, arbetslivserfarenhet eller annat som innebär att du har särskilda förutsättningar för utbildningen.

Vad ska ansökan innehålla?

Med ansökan ska du bifoga:

  • intyg från läkare, psykolog, kurator, audionom, utbildare eller motsvarande. Kopior ska vara vidimerade av två personer med namn och telefonnummer, och
  • en motivering till din ansökan.

Vad krävs för att jag ska ha möjlighet att beviljas avsteg från gängse urvalsgrunder?

Skälen som du baserar din ansökan på är nästan aldrig identiska med någon annans, och varje ansökan bedöms individuellt. Vid bedömningen av medicinska/sociala skäl tas även hänsyn till ditt meritvärde i förhållande till tidigare terminers antagningspoäng. Det går därför inte att säga på förhand om du kommer att beviljas avsteg från gängse urvalsgrunder eller inte.

Din ansökan kommer att prövas under förutsättning att du uppfyller behörighetskraven och att du skickar in din ansökan och intyg i tid (det vill säga senast sista anmälningsdag för aktuell utbildning). Sen ansökan behandlas inte.

Hur får jag besked om beslut?

Du får ett meddelande i ditt antagningsbesked från Antagning.se om du beviljats avsteg från gängse urvalsgrunder. Inget separat beslut skickas från Umeå universitet.

Ansökningsblankett, Avsteg från gängse urvalsgrunder.

Kontaktformulär

Ditt meddelande skickas till vår personal på Infocenter, som sedan vidarebefordrar meddelandet till den som det berör.

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)