Hoppa direkt till innehållet

Academic Business Challenge-Introduction to Business Development

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen riktas till studenter som vill få en praktisk erfarenhet av affärsutveckling och akademiskt entreprenörskap. De studenter som går kursen kommer att arbeta i interdiciplinära grupper (med studenter från olika studieinriktningar) för att utveckla en befintlig affärsidé. Denna affärsidé tillhandahålls av forskare vid Umeå Universitet. Studenterna kommer att genomföra en fördjupad förstudie av affärsidén som bland annat inbegriper marknadsanalys, identifikation av kundsegment, bransch och konkurrensanalys, distributionskanaler, organisation och ledarskapsutveckling, samt sätt att bygga upp hållbara konkurrensfördelar hos en affärsidé i ett tidigt skede. Resultatet av förstudien kommer att presenteras inför en expertpanel.

Schema/Schedule