Hoppa direkt till innehållet

Academic Business Challenge-Introduction to Business Development

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen riktas till studenter som vill få en praktisk erfarenhet av affärsutveckling och akademiskt entreprenörskap. De studenter som går kursen kommer att arbeta i interdiciplinära grupper (med studenter från olika studieinriktningar) för att utveckla en befintlig affärsidé. Denna affärsidé tillhandahålls av forskare vid Umeå Universitet. Studenterna kommer att genomföra en fördjupad förstudie av affärsidén som bland annat inbegriper marknadsanalys, identifikation av kundsegment, bransch och konkurrensanalys, distributionskanaler, organisation och ledarskapsutveckling, samt sätt att bygga upp hållbara konkurrensfördelar hos en affärsidé i ett tidigt skede. Resultatet av förstudien kommer att presenteras inför en expertpanel.

Schema/Schedule

www.usbe.umu.se

 

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Kontaktperson för kursen är: Studievägledare

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen

Kursen ges av
Handelshögskolan