"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Affekter och utveckling (KBT) för psykoterapeutprogrammet med inriktning mot specialistpsykolog

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar relevanta utvecklingsteoretiska perspektiv på emotionell och social utveckling. I kursen behandlas hjärnans utveckling i ett evolutionärt perspektiv samt kunskaper och forskning om hur människans förmåga att reglera affekter utvecklas. Teoretiska utgångspunkter av betydelse för utveckling fördjupas inom områdena anknytningsteori, affektteori och neuropsykologi i kursen. Kursen inbegriper salutogena perspektiv samt sårbarhetsfaktorer som kan leda till psykopatologi. Fördjupning sker inom området trauma och stress.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)