Hoppa direkt till innehållet
printicon

Algebraiska strukturer

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

I kursen studeras den allmänna teorin för grupper, ringar och kroppar med begrepp som restklass, ideal och isomorfi. Tillämpningar av den fundamentala teorin för dessa ges sedan inom kombinatorik, kryptering, kodteori och geometriska konstruktioner.

Vidare studeras polynom med koefficienter i en kropp och hur man alltid kan hitta nollställen till polynomet i en större kropp. Den allmänna teorin för sådana kroppsutvidgningar kopplas till de tre klassiska geometriska problemen; vinkelns tredelning, kubens fördubbling och cirkelns kvadratur, och varför dessa inte kan lösas.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Matematik och matematisk statistik
Kontaktperson för kursen är:
Studievägledare Lars-Daniel Öhman