Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ämnesdidaktik i estetiska ämnen med fördjupningar

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2020

Om kursen

Kursen innehåller ett gemensamt moment som avser att utveckla kännedom om forsknings- och utvecklingsarbete inom det estetiska ämnesområdet, belysa relevanta kunskaps- och vetenskapsteoretiska perspektiv samt olika forskningsansatser och forskningsmetoder. Estetiska ämnen/estetiska innehåll och dess funktioner i skolans verksamhet diskuteras och analyseras med utgångspunkt i ett vetenskapligt, kritiskt, värderande förhållningssätt.
 
Därefter väljer studenten inriktning antingen mot Gestaltning inom utbildningsvetenskap i estetiska ämnen, eller mot Utbildningsvetenskap i estetiska ämnen. Valet ska ha relevans gentemot den inriktning studenten väljer på magisterarbetet. Gestaltningsmomentet innehåller fördjupade studier i forskningsmetoder med relevans för gestaltning/konstnärligt arbete, där även olika vetenskapsteoretiska perspektiv ingår. En gestaltning planeras, genomförs och dokumenteras, för att sedan bearbetas vidare i en kommande uppsatskurs. Det utbildningsvetenskapliga momentet innehåller fördjupade studier av relevanta kunskaps- och vetenskapsteoretiska perspektiv samt olika forskningsansatser och forskningsmetoder. En forskningsöversikt görs över valt forskningsområde med utgångspunkt i ett vetenskapligt, kritiskt, värderande förhållningssätt.
 
Magisterkursen bedrivs på avancerad nivå och ansvarig institution är Institutionen för estetiska ämnen. I kurserna kan studierna inriktas antingen mot estetiska ämnen med gestaltning som en del av slutexaminationen, eller mot estetiska ämnen med en mer allmänt hållen utbildningsvetenskaplig inriktning. Studietakten är på halvfart och kursen bedrivs som en distanskurs med 2 träffar per termin. Efter avslutade och godkända magisterkurser om sammanlagt 60 hp kan magisterexamen utfärdas i huvudområdet Pedagogisk yrkesverksamhet efter ansökan till examensenheten vid Umeå universitet.

Anmälan och behörighet

Ämnesdidaktik i estetiska ämnen med fördjupningar, 15 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2020 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

31 augusti 2020

Slutar

17 januari 2021

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 50%, Distans

Antal obligatoriska träffar

2 st

Antal övriga fysiska träffar

Inga

Upplägg för distanskurs

Kursen går på distans med 1-2 obligatoriska träffar i Umeå. Varje träff omfattar 1-3 dagar på campus Umeå.

Behörighetskrav

Lärarexamen om minst 180 hp eller motsvarande inkluderande examensarbete om 15 hp eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 31 550 kr. Total studieavgift: 31 550 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-66202

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2020. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)