"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Analys av miljöförändringar

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Vårtermin 2023

Antagen till kursen

Här hittar du allt du behöver veta innan kursen startar.

Om kursen

Kursens mål är att ge en god förståelse för hur vetenskapliga metoder kan användas för att studera miljöförändringar. Fokus under kursen är hur olika typer av data kan användas för att fastställa när, och varför, det skett förändringar i miljön, och vilka konsekvenser dessa förändringar får. Vi diskuterar bland annat vikten av begrepp som bakgrundsförhållanden, referenstillstånd och naturlig variation för vår bedömning av miljöns tillstånd

 

Kursen är uppdelad i följande moduler, som löper parallellt:

Modul 1. Analys av miljöförändringar, teoretisk del, 7,5 högskolepoäng

Under teorimomentet behandlas naturlig variation och miljöförändring ur ett långt tidsperspektiv utifrån olika teman.

Modul 2. Analys av miljöförändringar, projektarbete samt praktiska moment, 7,5 högskolepoäng

I modulen ingår ett eller flera projektarbeten. En viktig del i dessa projektarbeten användandet av aktuell vetenskaplig information (t.ex. vetenskapliga artiklar eller eget insamlat data), och hur detta kopplar till det teoretiska kursmomentet. Dessutom ingår i denna modul de praktiska delarna av kursen som är obligatoriska, t.ex., laborationer och övningar.

Anmälan och behörighet

Analys av miljöförändringar, 15 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2023 Visa tillfällen för efterkommande termin

Startar

16 januari 2023

Slutar

21 mars 2023

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

Univ: 120 hp varav minst 60 hp (inkluderande minst 15 hp självständigt arbete, t.ex. examensarbete) inom huvudområdet geovetenskap/naturgeografi, biologi, miljö- och hälsoskydd eller miljövetenskap (eller motsvarande kunskaper). Engelska 6

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 35 700 kr. Total studieavgift: 35 700 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-59300

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 17 oktober 2022. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Ekologi, miljö och geovetenskap
Kontaktperson för kursen är:
Johan Rydberg