Hoppa direkt till innehållet
printicon

Analys av miljöförändringar

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursen behandlar våra mest aktuella miljöproblem och belyser dem i ett historiskt perspektiv. För att förstå dagens miljöproblem behövs kunskap om naturliga bakgrundsförhållanden och om hur människan genom årens lopp påverkat naturen. Tungmetaller och andra luftburna föroreningar, försurning, eutrofiering, naturliga klimatvariationer och växthuseffekten samt vegetationsförändringar/biologisk mångfald avhandlas. Du får lära dig att använda miljöarkiv såsom sjösediment och torv för att studera miljöförändringar. Provtagningstekniker och analysmetoder behandlas. Ett forskningsanknutet projekt som belyser ett miljöproblem med samhällsrelevans är en viktig del.

Kursen ges på engelska om utländska studenter deltar.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Christian Bigler, kursansvarig