Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Analys av miljöförändringar

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursens mål är att ge en god förståelse för hur vetenskapliga metoder kan användas för att studera miljöförändringar. Fokus under kursen är hur olika typer av tidseriedata kan användas för att fastställa när - och varför - det skett förändringar i miljön, och vilka konsekvenser dessa förändringar får. Vi diskuterar bland annat vikten av begrepp som bakgrundsförhållanden, referenstillstånd och naturlig variation har för bedömningen av miljöns tillstånd. Under kursen kommer vi främst att hantera, bearbeta och tolka olika typer av tidserie data - t.ex., miljöövervakningsdata och data från olika miljöarkiv (t.ex., sjösediment och torv). Vi kommer också att behandla provtagning och analysmetodik för att ge en förståelse för hur faktorer som analysosäkerhet, reproducerbarhet och provets heterogenitet kan påverka ett värde eller en trend.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Johan Rydberg, kursansvarig