Hoppa direkt till innehållet
printicon

Analys av miljöförändringar

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Vårtermin 2020

Om kursen

Kursens mål är att ge en god förståelse för hur vetenskapliga metoder kan användas för att studera miljöförändringar. Fokus under kursen är hur olika typer av tidseriedata kan användas för att fastställa när – och varför – det skett förändringar i miljön, och vilka konsekvenser dessa förändringar får. Vi diskuterar bland annat vikten av begrepp som bakgrundsförhållanden, referenstillstånd och naturlig variation har för bedömningen av miljöns tillstånd. Under kursen kommer vi främst att hantera, bearbeta och tolka olika typer av tidserie data – t.ex., miljöövervakningsdata och data från olika miljöarkiv (t.ex., sjösediment och torv). Vi kommer också att behandla provtagning och analysmetodik för att ge en förståelse för hur faktorer som analysosäkerhet, reproducerbarhet och provets heterogenitet kan påverka ett värde eller en trend.

Anmälan och behörighet

Analys av miljöförändringar, 15 hp

Visa tillfällen för föregående termin Vårtermin 2020 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

13 januari 2020

Slutar

29 mars 2020

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

Univ: 120 hp varav minst 60 hp inom huvudområdet miljö- och hälsoskydd eller inom huvudområdet biologi eller inom huvudområdet geovetenskap/naturgeografi eller motsvarande kunskaper.
En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Anmälningskod

UMU-59101

Anmälan

Nu kan du anmäla dig. Du flyttas till Antagning.se. Sista anmälningsdag är den 15 oktober 2019.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Christian Bigler