Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Arbetslivets psykologi för psykologprogrammet med inriktning mot idrott

  • Antal högskolepoäng 12 hp

Om kursen

Kursen ska ge en fördjupad kunskap om människans samspel med den organisatoriska och psykosociala miljön. Dess mål är att belysa psykologins kunskapsområde och tillämpning i arbetslivet och i idrottsorganisationer. De studerande skall förvärva kunskaper om olika sätt att undersöka, analysera och förstå organisationer med särskilt fokus på psykosocial arbetsmiljö (vilket också inkluderar t.ex. organisationskultur), organisatoriska interventioner, ledarskap samt mobbning och kränkande särbehandling. Kursens pedagogiska upplägg utgår från ett studerandeaktivt perspektiv, vilket innebär att de studerande har ett stort eget ansvar över sitt lärande samt har stort inflytande över arbetet på kursen. För att uppnå de förväntade studieresultaten samarbetar de studerande i team. Med hjälp av föreläsningar, workshops och egen litteratursökning i databaser producerar de studerande PM (skriftliga arbeten med vetenskaplig grund) i team samt en föreläsning. Varje team har en handledare som handleder och examinerar PM:en samt föreläsningen.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Jenny Feltenmark