Hoppa direkt till innehållet
printicon

Arbetsmiljö och säkerhet - Riskkällor, riskanalys, riskhantering, säkerhetsstrategier

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

I kursen ingår person- och maskinsäkerhet, metoder för riskanalys och riskhantering, interaktion mellan människa-teknik-organisation (MTO), förebyggande arbete samt lagar, föreskrifter och standarder inom området. Vidare kommer psykosocial arbetsmiljö, riskfaktorer för ohälsa samt hälsofrämjande arbete att behandlas.
http://www.chemistry.umu.se/student/kurser-i-kemi/arbetsmiljo-och-sakerhet--5ke136-/info-om-arbetsmiljokurser/ 

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen

Kontaktperson för kursen är:
Olle Nygren